Preekstoel

Hier vindt u alle liturgiën die rond de diensten worden gehouden. Wij proberen zoveel mogelijk voorafgaand aan de dienst de liturgie online te zetten. Doordat we mede afhankelijk zijn van het tijdig aanleveren van de liturgie, lukt dit helaas niet altijd. Excuses voor dit ongemak. 

Zignen

Psalm 79 : 4 en 7
Psalm 32 : 6
Psalm 51 : 4 en 5
Psalm 116 : 4
Psalm 116 : 7
Psalm 26 : 1, 3, 7, 11 en 12
Lofzang van Simeon : 1

Schriftlezingen

OT: Leviticus 16 : 14 - 17 (HSV)
NT: Romeinen 3 : 21 - 25 (HSV)

Tekst preek

Romeinen 3 : 25a (HSV)

Aanvangstekst

Johannes 1 : 29a
"Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt."

Zingen

Psalm 33 : 1 en 2
Psalm 33 : 8
Psalm 1 : 1 en 2
Psalm 1 : 3 en 4
Psalm 87 : 1, 2 en 3
Psalm 87 : 4 en 5

Schriftlezingen

O.T.: Jozua 1

Zingen

Psalm 122 : 1 en 2
Psalm 12 : 6
Psalm 51 : 1, 2 en 5
Psalm 62 : 3 en 4
Psalm 74 : 20 en 21

Schriftlezingen

O.T.: Psalm 51 : 6 - 11 (hsv)
N.T.: Romeinen 3 : 1 - 8 (hsv)

Tekst: Romeinen 3 : 4b

Aanvangstekst

Deuteronomium 32 : 4b

"onze God is een God van waarheid, zonder onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij."

Zingen

Psalm 62 : 1 en 4
Psalm 57 : 1
Psalm 87 : 3, 4 en 5
Psalm 119 : 81
Psalm 105 : 2 en 4

Schriftlezing

Jacobus 1 : 1 - 18  

Tekst : Jacobus 1 : 18

Zingen

Psalm 69 : 14
Tien geboden : 9
Psalm 73 : 12 en 13
Psalm 68 : 1a en 10b
Psalm 89 : 1 en 8

Schriftlezingen

1 Corinthe 15 : 19-28 en 50-58
1 Thessalonicensen 4 : 13-18

Tekst preek

1 Corinthe 15 vers 26 "De laatste vijand, die tenietgedaan wordt, is de dood".

Zingen

Psalm 61 : 3, 5 en 7
Psalm 68 : 17
Psalm 71 : 14, 15 en 16
Psalm 102 : 7 en 11
Psalm 21 : 4 en 13

Schriftlezingen

OT: Psalm 116 : 1 - 9 (SV)
NT: Filippenzen 3 : 2 - 11 (HSV)

Tekst preek

Filippenzen 3 : 10a

Aanvangstekst

Openbaring 1 : 18
"Ik leef en Ik ben dood geweest; en zie, Ik leef tot in alle eeuwigheid. En Ik heb de sleutels van de hel en van de dood."

Zingen

Psalm 136 : 1 tot 4
Psalm 89 : 3
Psalm 66 : 1, 2 en 3
Psalm 52 : 7
Psalm 98 : 1 en 2

Prediking

Prediking n.a.v. Handelingen 2 : 24

De complete liturgie voor deze dienst is ook als PDF te downloaden. Hierin staan ook de liederen die voorafgaand aan de dienst worden gezongen:  liturgie 1e Paasdag.

Zingen

Psalm 68 : 1 en 2
Psalm 68 : 10
Psalm 30 : 2, 3 en 4
Psalm 118 : 8
Psalm 21 : 3 en 4

Schriftlezingen

OT: Jesaja 25 : 6 - 9 (SV)
NT: Markus 16 : 1 - 8 (HSV)

Tekst preek

Markus 16 : 6a,b

Aanvangstekst

Psalm 102 : 4

"Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen."

 

 

Zingen

Psalm 22 : 1, 6 en 7
Psalm 97 : 7
Psalm 88 : 4, 6 en 8
Psalm 85 : 1 en 4
Psalm 116 : 1, 2 en 3

Schriftlezingen

O.T.: Amos 8 : 7 - 10 (HSV)
N.T.: Markus 15 : 29 - 39 (SV)

Tekst: Markus 15 : 34 (SV)

Aanvangstekst

Jesaja 54 : 7
"Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar met grote ont¬fermingen zal Ik u tot Mij nemen."

Zingen

Psalm 31 : 1, 9 en 10
Tien Geboden : 2
Psalm 22 : 1 en 3
Psalm 22 : 4 en 16
Psalm 118 : 13

Schriftlezingen

OT: Richteren 15 : 12 - 15 (HSV)
NT: Markus 15 : 22 - 32 (SV)

Tekst preek

Markus 15 : 32a

Aanvangstekst

Johannes 12 : 13b
"Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam des Heeren, Hij Die is de Koning Israëls!"

Zingen

Psalm 123 : 1 en 2
Psalm 113 : 3
Psalm 88 : 1, 6, 10 en 11
Psalm 116 : 1, 2, 3 en 7
Psalm 40 : 5

Schriftlezingen

Matthéüs 26 : 31-46
Hebreeën 4 : 14-16 en 5 : 7 en 8

Tekst preek

Matthéüs 26 : 36-39

Zingen

Psalm 138 : 1, 3 en 4
Psalm 84 : 1 en 6
Psalm 68 : 10
Psalm 86 : 6 (lidm)
Psalm 86 : 8a, 3b
Psalm 146 : 1, 3 en 4
Psalm 121 : 1 en 4
Psalm 150 : 1 en 3

Schriftlezingen

OT: Psalm 119 : 1 - 8 (SV)
NT: Colossenzen 2 : 1 - 10 (HSV)

Tekst preek

Colossenzen 2 : 6 - 7

Aanvangstekst

Efeze 5 : 2a
"Wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven."

Download hier de uitgebreide liturgie.

Zingen

Psalm 69 : 3 en 7
Psalm 88 : 11
Psalm 55 : 7 en 8
Psalm 52 : 7
Psalm 17 : 3 en 4

Schriftlezingen

Johannes 18: 17-27
2Timotheüs 2: 12-13

Tekst preek

Johannes 18 vers 17b

Zingen

Psalm 43 : 1, 2,  en 3
Psalm 57 : 1 en 5
Psalm 54 : 1 en 2
Psalm 98 : 1
Psalm 118 : 11 en 7

Schriftlezingen

NT: Johannes 11: 41 t/m 53