Preekstoel

Hier vindt u alle liturgiën die rond de diensten worden gehouden. Wij proberen zoveel mogelijk voorafgaand aan de dienst de liturgie online te zetten. Doordat we mede afhankelijk zijn van het tijdig aanleveren van de liturgie, lukt dit helaas niet altijd. Excuses voor dit ongemak. 

Zingen

Psalm 90 : 1, 7 en 9
Psalm 27 : 3
Psalm 33 : 5 en 7
Psalm 133
Psalm 34 : 2 en 11

Schriftlezingen

OT: 1 Samuël 3: 1 tot 10
NT: Handelingen 9: 1 tot 31

Zingen

Psalm 123 : 1, en 2
Psalm 68 : 17
Psalm 21 : 2, 3 en 4
Psalm 20 : 5
Gebed des Heeren : 1, 9 en 10

Schriftlezingen

Hebreeën 7 : 17 - 8: 2
1 Johannes 1: 8 - 2: 2

Tekst voor de preek

Hebreeën 7 vers 25

Zingen

Psalm 89 : 1
Psalm 34 : 9,11
Psalm 78 : 1, 3 en 4
Psalm 17 : 3 en 8
Psalm 108 : 1

Schriftlezingen

OT: 2 Koningen 2 : 8 - 25
NT: Lukas 1 : 13 - 17

Tekst: 2 Koningen 2 : 9.

Zingen

Psalm 84 : 4 en 6
Psalm 67 : 2
Psalm 18 : Vz., 9 en 10
Psalm 56 : 2 en 6
Psalm 89 : 7

Schriftlezingen

O.T.:  Psalm 44 : 21 - 27 (HSV)
N.T.:  Romeinen 8 : 31 - 37 (SV)
Tekst: Romeinen 8 : 38 - 39 (SV)

Aanvangstekst

Hooglied 8 : 7a
"Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen; ja, de rivieren zouden haar niet wegspoelen."

Zingen

Psalm 26 : 1,3 en 8
Psalm 32 : 1
Psalm 6  : 1, 2 en 9
Psalm 90 : 7 en 8
Psalm 105 : 22

Schriftlezingen

OT: Exodus 12 : 1 - 7 (HSV)
NT: Lukas 15 : 17 - 24 (SV)

Tekst preek

Heidelbergse Catechismus, Zondag 30, vraag en antwoord 81 en 82

Aanvangstekst

1 Corinthe 11 : 28
"De mens beproeve zichzelf en ete alzo van het brood en drinke van de drinkbeker."

Zingen

Psalm 100: 1 en 4
Psalm 143: 10
Psalm 51: 4 en 5
Avondzang: 7
Psalm 150: 1 en 3

Schriftlezingen

Handelingen 1 : 1 - 5
Handelingen 11 : 4 - 18

Tekst preek

Handelingen 1: 5b - Thema: de doop met de Heilige Geest

Zingen

Psalm 65 : 1 en 2
Psalm 133 : 3
Psalm 105 : 5
Psalm 134 : 3
Psalm 78 : 1, 2 en 7
Psalm 30 : 2 en 3
Psalm 66 : 3 en 5

Schriftlezingen

O.T.: Exodus 14 : 19 - 22 (HSV)
N.T.: Romeinen 6 : 1 - 11 (SV)

Tekst preek

Romeinen 6 : 4

Aanvangstekst

Colossenzen 2 : 12
"Wij zijn met Christus begraven in de doop, waarin u ook met Hem opgewekt bent."

Zingen

Psalm 87 : 1, 4 en 5
Avondzang : 7
Psalm 71 : 10, 11 en 16
Psalm 42 : 5 en 7
Psalm 36 : 2

Schriftlezingen

O.T.: Hooglied 8 : 1 - 7 (HSV)
N.T.: Romeinen 5 : 1 - 11 (HSV)

Tekst preek

Romeinen 5 : 5

Aanvangstekst

1 Johannes 4 : 19
"Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft."

Zingen

Psalm 45 : 1 en 2
Psalm 21 : 6
Gebed des Heeren : 3 en 9
Psalm 143 : 10 en 11
Psalm 145 : 3 en 7

Schriftlezingen

Johannes 14 : 15 + 25
Johannes 15 : 26
Johannes 16 : 7-14

Tekst preek

Centraal staat de Paracleet

Zingen

Psalm 84 : 3 en 6
Psalm 64 : 9
Psalm 145 : 1, 2 en 4
Psalm 119 : 23 en 86
Psalm 105 : 1 en 2

Schriftlezingen

O.T.: Genesis 11 : 1 - 9 (HSV)
N.T.: Handelingen 2 : 1 - 13 (SV)

Tekst preek

Handelingen 2 : 8 (SV)

Aanvangstekst

Daniël 4 : 3
"Hoe groot zijn Gods tekenen en hoe machtig Zijn wonderen! Zijn Rijk is een eeuwig Rijk en Zijn heerschappij is van geslacht tot geslacht."

Zingen

Psalm 21 : 1, 4, 5 en 13
Psalm 67 : 2 en 3
Psalm 68 : 6 en 12
Psalm 97 : 1, 5 en 7
Psalm 138 : 1 en 3

Schriftlezingen

Psalm 68: 33-36
Lukas 24 : 36-53

Tekst preek

Lukas 24 : 36 t/m 53 met als thema: 'Jezus houdt Zijn Woord'