Preekstoel

Hier vindt u alle liturgiën die rond de diensten worden gehouden. Wij proberen zoveel mogelijk voorafgaand aan de dienst de liturgie online te zetten. Doordat we mede afhankelijk zijn van het tijdig aanleveren van de liturgie, lukt dit helaas niet altijd. Excuses voor dit ongemak. 

Zingen

Psalm 123 : 1 en 2
Psalm 113 : 3
Psalm 88 : 1, 6, 10 en 11
Psalm 116 : 1, 2, 3 en 7
Psalm 40 : 5

Schriftlezingen

Matthéüs 26 : 31-46
Hebreeën 4 : 14-16 en 5 : 7 en 8

Tekst preek

Matthéüs 26 : 36-39

Zingen

Psalm 138 : 1, 3 en 4
Psalm 84 : 1 en 6
Psalm 68 : 10
Psalm 86 : 6 (lidm)
Psalm 86 : 8a, 3b
Psalm 146 : 1, 3 en 4
Psalm 121 : 1 en 4
Psalm 150 : 1 en 3

Schriftlezingen

OT: Psalm 119 : 1 - 8 (SV)
NT: Colossenzen 2 : 1 - 10 (HSV)

Tekst preek

Colossenzen 2 : 6 - 7

Aanvangstekst

Efeze 5 : 2a
"Wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven."

Download hier de uitgebreide liturgie.

Zingen

Psalm 69 : 3 en 7
Psalm 88 : 11
Psalm 55 : 7 en 8
Psalm 52 : 7
Psalm 17 : 3 en 4

Schriftlezingen

Johannes 18: 17-27
2Timotheüs 2: 12-13

Tekst preek

Johannes 18 vers 17b

Zingen

Psalm 43 : 1, 2,  en 3
Psalm 57 : 1 en 5
Psalm 54 : 1 en 2
Psalm 98 : 1
Psalm 118 : 11 en 7

Schriftlezingen

NT: Johannes 11: 41 t/m 53

Zingen

Psalm 86 : 3 en 4
Psalm 147 : 7
Psalm 131 : 1, 2, 3 en 4
Psalm 106 : 18 en 25
Psalm 68 : 5

Schriftlezingen

OT: Deuteronomium 3 : 21 - 29 (HSV)
NT: Openbaring 22 : 1 - 5 (SV)

Tekst preek

Deuteronomium 3 : 25a

Aanvangstekst

Jacobus 1 : 17a
"Alle goede gave en alle volmaakte gift is van boven en daalt neer van de Vader der lichten."

Zingen

Psalm 116 : 1, 2, en 3
Psalm 81 : 12
Psalm 142 : 1, 2, 6 en 7
Psalm 136 : 1, 23 en 25
Psalm 66 : 8 en 10

Schriftlezingen

OT: 1 Samuël 1 : 1 - 17 (HSV)
NT: Hebreeën 4 : 14 - 16 (SV)

Tekst preek

1 Samuël 1 : 15slot

Aanvangstekst

Psalm 62 : 9
"Vertrouw op Hem voor altijd, stort uw hart uit voor Zijn aangezicht, God is ons een Toevlucht."

Zingen

Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4
Psalm 77 : 7
Psalm 104 : 8 en 14
Psalm 89 : 1 en 14
Psalm 105 : 22

Schriftlezingen

OT: 1 Koningen 19 : 4 - 8 (HSV)
NT: 1 Corinthe 10 : 16 - 17, 11 : 23 - 26 (SV)

Tekst preek

Heidelbergse Catechismus, Zondag 29

Aanvangstekst

Johannes 6 : 55
"Want Mijn vlees is waarlijk spijs en Mijn bloed is waarlijk drank."

Zingen

Psalm 136 : 1, 2 en 3
Gebed des Heeren : 6
Psalm 69 : 1, 2 en 3
Psalm 103 : 2 en 6
Psalm 2 : 7

Schriftlezingen

OT: Jesaja 53

Tekst preek

Jesaja 53 vers 6b

Zingen

Psalm 85 : 1 en 3
Psalm 52 : 7
Psalm 105 : 5
Psalm 134 : 3
Psalm 88 : 1, 5 en 11
Psalm 88 : 45 : 6

Psalm 22 : 12 en 16

Schriftlezingen

O.T.: Genesis 3 : 7 - 11 (SV)
N.T.: Markus 14 : 43 - 53a (HSV)

Tekst: Markus 14 : 51 - 52

Aanvangstekst

Jesaja 61 : 10a

"Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan."

Zingen

Psalm 111 : 1 en 2
Psalm 113 : 3 en 4
Psalm 56 : 4 en 6
Psalm 42 : 2 en 5
Psalm 116 : 1, 5 en 10

Schriftlezingen

Johannes 11 : 20 - 36
Openbaring 21 : 3 - 5.

Tekst: Johannes 11 : 35

Zingen

Psalm 22 : 1 en 10
Psalm 38 : 18
Psalm 80 : 1, 3 en 5
Psalm 119 : 88
Psalm 79 : 4 en 7

Schriftlezingen

O.T.: Zacharia 13 : 7 - 9 (HSV)
N.T.: Markus 14 : 26 - 32 (SV)

Tekst: Markus 14 : 27 - 28

Aanvangstekst

Jesaja 53 : 6a,c
"Wij dwaalden allen als schapen, maar de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen."

Zingen

Psalm 111 : 1, 3 en 5
Psalm 23 : 2
Psalm 22 : 1 en 13
Psalm 45 : 7
Psalm 16 : 7 en 10

Schriftlezingen

OT: Genesis 2 : 18 - 23 (SV)
NT: Johannes 6 : 53 - 58 (HSV)

Tekst preek : Heidelbergse Catechismus, zondag 28

Aanvangstekst

Lukas 22 : 19slot
"Doet dat tot Mijn gedachtenis."

Zingen

PSALM  116 : 1, 2, 3, 4 en 5
PSALM   86 : 6
PSALM   62 : 1, 4 en 5
PSALM   30 : 2 en 3
PSALM   21 : 4 en 5

Schriftlezingen

O.T.:  Daniël 12 : 1 - 3 (HSV)
N.T.:  Markus 5 : 35 - 43 (HSV)
Tekst: Markus 5 : 41 - 42a (SV)

Aanvangstekst

Efeze 5 : 14
"Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten."

Zingen

PSALM  121 : 1 en 4
PSALM   47 : 1
PSALM   23 : 1 en 2
PSALM   23 : 3
PSALM    3 : 3
PSALM   42 : 1 vv.
LOFZANG VAN SIMEON : 1

Schriftlezingen

O.T.:  Exodus 33 : 12 - 17 (SV)
N.T.:  Markus 5 : 21 - 24 (HSV)
Tekst: Markus 5 : 24a (HSV)

Aanvangstekst

Jesaja 41 : 10a
"Vrees niet, want Ik ben met u; wees niet verschrikt, want Ik ben uw God."