Preekstoel

Hier vindt u alle liturgiën die rond de diensten worden gehouden. Wij proberen zoveel mogelijk voorafgaand aan de dienst de liturgie online te zetten. Doordat we mede afhankelijk zijn van het tijdig aanleveren van de liturgie, lukt dit helaas niet altijd. Excuses voor dit ongemak. 

Zingen

Psalm  100 : 1, 2, 3 en 4
Psalm   30 : 3
Psalm  105 : 5
Psalm  134 : 3
Psalm   78 : 2 en 3
Psalm   81 : 7 en 12
Psalm   99 : 4 en 8

Schriftlezingen

O.T.:  Exodus 2 : 23 - 3 : 6
N.T.:  Handelingen 7 : 30 - 33
Tekst: Exodus 3 : 6a

Aanvangstekst

Jeremia 24 : 7a
"Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen dat Ik de HEERE ben; zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn."

Zingen

PSALM   29 : 1 en 6
PSALM   59 : 10
PSALM  111 : 2, 3 en 5
PSALM   86 : 8 en 9
PSALM  105 : 24

Schriftlezingen

O.T.:  Genesis 15 : 1 - 6 (SV)
N.T.:  1 Corinthe 1 : 17 - 24 (SV)

Tekst: Heid.Cat. Zondag 25

Aanvangstekst

Lukas 22 : 19slot "Doet dat tot Mijn gedachtenis."

Psalm 92 : 1 en 2
Psalm 92 : 3
Psalm 34 : 1 en 4
Psalm 91 : 1 en 5
Psalm 133 : 2 en 3

Schriftlezingen
OT: 2 Koningen 6 : vers 8 - 23
Tekst preek: 2 Koningen 6 vers 16 en 17

ZINGEN: PSALM   84 : 1 en 3
PSALM   94 : 6
PSALM  120 : 1, 3 en 4
PSALM  119 : 10 en 27
PSALM   87 : 4 en 5

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Exodus 2 : 15slot - 22 (SV)
N.T.:  1 Petrus 2 : 11 - 17 (HSV)
Tekst: Exodus 2 : 22b

AANVANGSTEKST:
Hebreeën 11 : 13b "En zij hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren."

ZINGEN:

PSALM  146 : 3 en 5
PSALM   48 : 6
PSALM   72 : 2 en 7
LOFZANG VAN ZACHARIAS : 1
PSALM  105 : 14 en 23

 

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Exodus 2 : 11 - 15, 23 - 25 (HSV)
N.T.:  Hebreeën 11 : 23 - 27 (SV)
Tekst: Exodus 2 : 11 (SV)

 

AANVANGSTEKST: 

Jesaja 63 : 5a,c "Ik zag rond, maar er was niemand die hielp. Daarom heeft Mijn arm Mij heil verschaft."

ZINGEN:

PSALM   25 : 6 en 8

TIEN GEBODEN : 9

PSALM   69 : 1 en 6

PSALM   45 : 1 en 6

PSALM   42 : 5

 

SCHRIFTLEZINGEN:

O.T.: Exodus 2 : 1 - 10 (SV)

N.T.: Handelingen 7 : 17 - 22 (HSV)

Tekst: Exodus 2 : 2b

 

AANVANGSTEKST: Hebreeën 11 : 23a

"Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het kindeke schoon was."

 

 

Vragen preekbespreking zondag 25 september 2011

 

N.a.v. de preek van 18-09-2011:

1.Wat is voor (jo)u het geheim van de gemeente?

  1. 2.Paulus bidt dat de gemeente meer kennis van God zal ontvangen (Efeze 1:17). Wat doen wij om meer en diepere kennis van God te ontvangen? Hoeveel hebben we daar­voor over?
  2. 3.Waarvoor kunnen wij God danken met het oog op onze gemeente?
  3. 4.Wat kunnen wij doen voor de eenheid van de gemeente en van de kerk?
  4. 5.Wat is de Singelkerk(gemeente) u waard?

 

 

N.a.v. de preek van 25-09-2011:

1.Overkomt het jou wel eens dat je iets mooi vindt, waarvan je weet dat God het minder mooi vindt?

  1. 2.Welke mandjes vlecht u?

ZINGEN:

PSALM  138 : 1, 2 en 3
PSALM   23 : 3
PSALM  133 : 1, 2 en 3
PSALM   28 : 5 en 6
PSALM   68 : 13

SCHRIFTLEZINGEN:

O.T.:  Jeremia 31 : 31 - 34 (HSV)
N.T.:  Efeze 1 : 15 - 23, 4 : 1 - 6 (SV)
Thema: “Alles op Zijn plek”, n.a.v Efeze 1 en 4

AANVANGSTEKST: 
Johannes 10 : 16b "En het zal worden één kudde en één Herder."

ZINGEN

PSALM   33 : 1 en 11
PSALM   96 : 9
PSALM    9 : 4, 5, 10 en 11
PSALM  115 : 5 en 6
PSALM   56 : 5

SCHRIFTLEZINGEN

O.T.:  Psalm 9 : 1 - 21 (HSV)
N.T.:  1 Johannes 2 : 1 - 6 (SV)
Tekst: Psalm 9 : 11

AANVANGSTEKST:  Spreuken 18 : 10
"De Naam des HEEREN is een Sterke Toren, de rechtvaardige zal daarheen lopen en in een Hoog Vertrek gesteld worden."

ZINGEN

PSALM   19 : 1 en 7
PSALM    9 : 1 en 2
PSALM   68 : 2
PSALM   43 : 4
PSALM  116 : 1 vv.
LOFZANG VAN SIMEON : 1

SCHRIFTLEZINGEN

O.T.:  Psalm 9 : 1 - 5 (SV)
N.T.:  Openbaring 19 : 6 - 9 (HSV) Tekst: Psalm 9 : 3a

AANVANGSTEKST:  Psalm 5 : 12b
"Laat in U van vreugde opspringen die Uw Naam liefhebben."

Zingen

Psalm 8 vers 1, 2, 3 en 4
Psalm 18 voorzang
Psalm 105 vers 5
Psalm 134 vers 3
Psalm 8 vers 5, 6, 7, 8 en 9
Psalm 144 vers 2 en 7
Psalm 89 vers 2 en 3

Schriftlezingen

Oude Testament Psalm 8: 1-10
Nieuwe Testament Hebreeën 2: 5-9

Tekst voor de preek

Psalm 8 : 3a

Aanvangstekst

Mattheüs 21 : 16b
"Jezus zei tot hen: Hebt u nooit gelezen: Uit de mond van
jonge kinderen en zuigelingen hebt Gij U lof toebereid?"

ZINGEN:
PSALM 121 : 1, 2, 3 en 4
PSALM 21 : 6
PSALM 4 : 1 en 2
PSALM 4 : 3 en 4
PSALM 35 : 13

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.: Psalm 4 : 1 - 9
N.T.: Lukas 18 : 1 - 8
Tekst: Psalm 4 : 2a en 9a

AANVANGSTEKST: Psalm 77 : 2
"Mijn stem is tot God en ik roep, mijn stem is tot God en Hij zal het oor tot mij neigen."

ZINGEN:
PSALM 3 : 2 en 3
PSALM 33 : 11
PSALM 5 : 3, 11 en 12
PSALM 3 : 1 en 4
PSALM 108 : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.: Psalm 3 : 1 - 9
N.T.: Handelingen 12 : 3 - 8
Tekst: Psalm 3 : 6

AANVANGSTEKST: Spreuken 3 : 24
"Als u neerligt, zult u niet schrikken; maar u zult neer-liggen en uw slaap zal zoet wezen."

ZINGEN:
PSALM 81 : 1, 2, 3 en 4
TIEN GEBODEN : 9
PSALM 37 : 6 en 9
PSALM 61 : 4 en 7
PSALM 119 : 3 en 84

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.: Spreuken 4 : 1 - 13
N.T.: 2 Timotheüs 1 : 6 - 18
Tekst: 2 Timotheüs 1 : 14

AANVANGSTEKST: 1 Corinthe 3 : 16
"Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?"