Preekstoel

Hier vindt u alle liturgiën die rond de diensten worden gehouden. Wij proberen zoveel mogelijk voorafgaand aan de dienst de liturgie online te zetten. Doordat we mede afhankelijk zijn van het tijdig aanleveren van de liturgie, lukt dit helaas niet altijd. Excuses voor dit ongemak. 

ZINGEN:
PSALM 3 : 2 en 3
PSALM 33 : 11
PSALM 5 : 3, 11 en 12
PSALM 3 : 1 en 4
PSALM 108 : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.: Psalm 3 : 1 - 9
N.T.: Handelingen 12 : 3 - 8
Tekst: Psalm 3 : 6

AANVANGSTEKST: Spreuken 3 : 24
"Als u neerligt, zult u niet schrikken; maar u zult neer-liggen en uw slaap zal zoet wezen."

ZINGEN:
PSALM 81 : 1, 2, 3 en 4
TIEN GEBODEN : 9
PSALM 37 : 6 en 9
PSALM 61 : 4 en 7
PSALM 119 : 3 en 84

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.: Spreuken 4 : 1 - 13
N.T.: 2 Timotheüs 1 : 6 - 18
Tekst: 2 Timotheüs 1 : 14

AANVANGSTEKST: 1 Corinthe 3 : 16
"Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?"

ZINGEN:
PSALM 71 : 10, 11 en 14
PSALM 32 : 1
PSALM 85 : 1 en 4
PSALM 35 : 11 en 13
PSALM 89 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.: Habakuk 3 : 1 - 2, 17 - 19
N.T.: Romeinen 3 : 21 - 31
Tekst: Heid. Cat. Zondag 23, vr./a. 59, 60 en 61

AANVANGSTEKST: Romeinen 5 : 1
"Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus."

ZINGEN:
PSALM 97 : 1 en 7
PSALM 64 : 10
PSALM 47 : 1, 3 en 4
PSALM 98 : 3 en 4
PSALM 68 : 9

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.: Psalm 96 : 1 - 13
N.T.: Johannes 14 : 23 - 31
Tekst: Johannes 14 : 28

AANVANGSTEKST: Filippenzen 3 : 20
"Onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook onze Zaligmaker verwachten: de Heere Jezus Christus."

ZINGEN:
PSALM 141 : 1, 8 en 9
GEBED DES HEEREN : 3
PSALM 49 : 5 en 6
PSALM 16 : 5 en 6
PSALM 73 : 12

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.: Ezechiël 37 : 1 - 6
N.T.: 1 Corinthe 15 : 35 - 44
Tekst: Heid. Cat. Zondag 22, vr./a. 57

AANVANGSTEKST: Filippenzen 3 : 21a
"Christus zal ons vernederd lichaam veranderen, opdat het gelijkvormig worde aan Zijn verheerlijkt lichaam."ZINGEN:


PSALM 93 : 1, 2, 3 en 4

PSALM 18 : 9

PSALM 111 : 3 en 5

PSALM 138 : 4

PSALM 89 : 1 en 3

SCHRIFTLEZINGEN:

O.T.: Psalm 89 : 1 - 9

N.T.: 2 Timotheüs 2 : 1 - 13

Tekst: 2 Timotheüs 2 : 13

AANVANGSTEKST:

Romeinen 3 : 3b en 4a


"Zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen? Dat zij verre!"


ZINGEN:

PSALM 118 : 9 en 10

PSALM 150 : 1

PSALM 102 : 10 en 11

PSALM 89 : 19 en 15

PSALM 68 : 10

SCHRIFTLEZINGEN:

O.T.: Psalm 30 : 1 - 13

N.T.: Johannes 11 : 1 - 5, 17 - 27

Tekst: Johannes 11 : 25

AANVANGSTEKST:

Openbaring 1 : 18m

"Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid."