Om de drie weken komen we bij elkaar op de donderdag om acht uur in gebouw Obadja.
Meestal dezelfde leden en zo'n tien per avond, die in het teken staat van Bijbelstudie en ontmoeting. Tegenwoordig starten we met koffie. De avonden zijn informeel en ontspannen. Dit wil overigens niet zeggen dat de besprekingen die we houden zo tam zijn.

We houden ervan om Bijbelgedeelten flink uit te spitten, teksten te bestuderen en open te staan voor elkaars gedachten en ervaringen. Ieder heeft ook zo zijn vragen en daar is alle ruimte voor om die met elkaar te delen en te bespreken. Het belangrijkste hierin is uiteindelijk dat God aan Zijn eer komt en dat we onder de indruk komen van wie Hij is voor iedereen persoonlijk.

Hoe werkt dat nu op zo'n avond? De avond wordt met gebed geopend door onze voorzitter Gerard de Vries.
We lezen met elkaar uit de Bijbel en zingen een Psalm. Bij toerbeurt houdt één van de leden een inleiding. Niets is verplicht; het ene lid doet het wel het andere niet. De onderwerpen zijn vrij, maar moeten wel een Bijbelgedeelte betreffen. Na de pauze, die bedoeld is om met elkaar bij te praten, volgt de bespreking. Zoals gezegd: fijne besprekingen met behoorlijke diepgang. Meestal vliegt de tijd en moeten we echt stoppen als de klok naar tienen loopt. Afhankelijk van de bespreking gaat de jeugd buiten gewoon verder.

De leden zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd en dat geeft een goede band. Naast de reguliere avonden, ontmoeten we elkaar ook op de regio avonden van de streek Rotterdam en tegenwoordig zijn er ook heuse
mannendagen die door de Bond worden georganiseerd. Het kan dus niet op .... nu de mannen nog.

Wilt u zelf de sfeer proeven van onze vereniging? U bent van harte welkom aan de Kerksteeg 4, gebouw "Obadja".