bijbel

De huis-Bijbelkringen worden – tijdens het “winterseizoen” - een keer in de drie weken bij één van de deelnemers thuis gehouden. Tijdens iedere avond wordt een gedeelte van Gods Woord behandeld. Samen met andere gemeenteleden wordt gezocht naar wat dat gedeelte ons persoonlijk en als gemeente te zeggen heeft. Juist door daar met anderen over na te denken en dat te bespreken, kunnen we veel van elkaar leren.

Onderlinge ontmoeting

Naast Bijbelstudie staat de onderlinge ontmoeting centraal op de huis-Bijbelkring. Door samen te zingen, samen te bidden, samen de Bijbel te bestuderen en met elkaar mee te leven wordt de onderlinge band met andere leden van de gemeente versterkt. De huis-Bijbelkringen zijn dus ook bedoeld om op een praktische manier het leven van de christelijke gemeente vorm en inhoud te geven.

Jesaja, het vijfde evangelie

Ieder seizoen wordt een Bijbelboek of thema bestudeerd. Daarbij wordt gestreefd naar een afwisseling tussen Oude en Nieuwe Testament, profeten, apostolische brieven, evangeliën en andere gedeelten. In het seizoen 2016-2017 gebruiken we op de kringen het boekje “Jesaja, het vijfde evangelie”, geschreven door dr. J. Dekker.

Gezamenlijke startavond

De huis-Bijbelkringen beginnen een nieuw seizoen altijd met een gezamenlijke startavond voor alle kringleden. Deze vindt in september plaats in gebouw Obadja. Dit seizoen is de startavond gepland op dinsdag 27 september 2016. De avond begint om 20.00 uur. Alle belangstellende gemeenteleden zijn daarbij van harte welkom. Op de startavond kunt u zich ook opgeven voor een kring.

Opbouw en eenheid

De kerkenraad is van mening dat door deze structuur van het kringwerk de gemeente voor wat betreft de opbouw en de eenheid het meest is gediend. Daarom worden alle gemeenteleden – inclusief de nieuw ingekomen gemeenteleden en de nieuwe belijdende leden - gestimuleerd om aan een huis-Bijbelkring deel te nemen.

Meer informatie? Aanmelden?

Wilt u meer informatie? Aanmelden? Neemt u dan contact op met één van de coördinatoren:
- T. Westeneng, tel. 428101 (twesteneng@hetnet.nl).
- A.H. van ’t Zelfde, tel. 424508 (ahvtzelfde@filternet.nl).

Op dit moment zijn er 7 verschillende kringen, met de volgende bijbelkringleiders:

Kring

Dag

Kringleider

Telefoon

Bijbelkring 1

Donderdag de heer J.H. Mekking 0180-437993
Bijbelkring 2

Donderdag de heer H.W. Hout 0180-418042
Bijbelkring 3

Woensdag de heer A.H. van 't Zelfde 0180-424508
Bijbelkring 4

Dinsdag de heer M. Koese 0180-424508
Bijbelkring 5

Donderdag mevrouw A. van 't Zelfde en
de heer L.J. van Doorn
0180-424508 en
0180-426614
Bijbelkring 6

Dinsdag mevrouw J.G.M. Vergunst 0180-430044
Bijbelkring 7

Dinsdag de heer A.M. Marck 0180-785333