reflectorVoor dit nieuwe seizoen heeft het catecheseteam een prachtig programma voor 18 avonden samengesteld. Tijdens deze avonden willen we samen ontdekken hoe mooi het is om elke dag met God te leven.

Catechesetijden

De catechisaties worden dit jaar op woensdagavond gegeven.

  • 12-14 jaar (klas 1, 2 en 3 voortgezet onderwijs): 18.30-19.30 uur
  • 15-17 jaar (vanaf klas 4 voortgezet onderwijs): 19.30-20.30 uur
  • Vanaf 18 jaar: 20.45-21.45 uur
  • Belijdeniscatechisatie: 20.45-22.00 uur

Catechese methode

  • 12-14 jaar: Leer & Leef. Een nieuwe, eigentijdse methode die zoveel mogelijk aansluit bij de thema’s van de Heidelbergse Catechismus. Daarnaast zijn er lessen over actuele thema’s als de islam, homoseksualiteit, oorlogen, Israël en euthanasie.
  • 15-17 jaar: Follow Me Next. Een methode waarbij thema’s worden aangereikt die aansluiten bij de leefwereld van jongeren en vragen om een persoonlijke mening. De onderlinge relatie tussen de jongeren, en de relatie van de mentor met de jongeren speelt daarbij een belangrijke rol (gesprek in groepjes).
  • 18+: Dit seizoen willen we ons verdiepen in het Bijbelboek Handelingen.

Aangepaste catechese

De aangepaste catechese wordt één keer in de twee weken gegeven. Van 12-18 jaar op woensdagavond van 19.15-20.15 uur in Drievliet of Oostendam. Vanaf 18 jaar op dinsdagavond in Drievliet.

Collectedoel

In overleg met de diaconie kiezen we dit jaar met jullie het collectedoel. We zullen dit jaar ook een spreker uitnodigen van deze stichting of organisatie. Waar kunnen jullie uit kiezen?

  1. Stichting Gave: www.gave.nl
  2. Frontiers: www.frontiers.nl/jesus-for-muslims
  3. Stichting Ontmoeting: www.ontmoeting.org

Op de eerste avond, 21 september a.s. zullen we jullie meer vertellen over de organisatie of stichting die is gekozen.

Catechesedata

Het catecheserooster voor 2016-2017 is hier te downloaden. Wilt u als ouders uw kinderen stimuleren om naar de catechisatie te komen? Wij vinden het fijn als er zoveel mogelijk jongeren zijn en we hopen en bidden dat de catechese uurtjes bijdragen aan het ‘opgroeien in de kennis en de genade van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus’ (2 Petr. 3:18). Neemt u onze jongeren en de catecheten in uw voorbede mee?

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot de catechese? Neem contact op met Pauline van der Linden (paulinevanderlinden@telfort.nl).