methode Leer en Leef onderbouwVoor dit nieuwe seizoen heeft het catecheseteam een prachtig programma voor 18 avonden samengesteld. Tijdens deze avonden willen we samen ontdekken hoe mooi het is om elke dag met God te leven.

Catechesetijden

De catechisaties voor 12-14, 15-17 jaar en de belijdeniscatechisatie worden dit jaar op woensdagavond gegeven.

 • 12-14 jaar (klas 1, 2 en 3 voortgezet onderwijs): 18.30-19.30 uur;
 • 15-17 jaar (vanaf klas 4 voortgezet onderwijs): 19.45-20.45 uur;
 • Vanaf 18 jaar: avond en tijdstip nader te bepalen;
 • Belijdeniscatechisatie: avond en tijdstip nader te bepalen.

Catecheten

De catecheten van komend seizoen zijn voor de groep 12 t/m 14 jaar: Marieke van Beuzekom, Gerard Mijnders, Arco Roodenburg, Tineke van der Waal en ds. Markus. Voor de groep 15 t/m 17 jaar zijn dat Sander Onderdelinden, Els de Sterke en ds. Markus. Voor beide groepen geldt dat ds. Kamphuis t.z.t. de plaats van ds. Markus zal innemen.

Catechese methode

 • 12-14 jaar: Leer & Leef.Een nieuwe, eigentijdse methode die zoveel mogelijk aansluit bij de thema’s van de Heidelbergse Catechismus. Daarnaast zijn er lessen over actuele thema’s als de islam, terrorisme, homoseksualiteit, oorlogen, Israël en euthanasie. Dit seizoen zullen vooral nadenken over thema’s God dienen, God de Zoon, Leven en dood, Wie ben ik? en Bidden.
 • 15-17 jaar: Dit seizoen gebruiken we de methode Leer & Leef ook voor de groep 15-17 jaar. Onder andere de volgende thema’s zullen aan de orde komen: Geloven, De Heilige Geest, De Bijbel en De laatste dingen. De onderlinge relatie tussen de jongeren, en de relatie van de mentor met de jongeren speelt daarbij een belangrijke rol (gesprek in groepjes).
 • 18+: Tijdens de eerste avond worden de geloofsonderwerpen besproken die we dit jaar met elkaar willen behandelen.

Collectedoel

methode Leer en Leef bovenbouwDit jaar kunnen jullie kiezen uit onderstaande collectedoelen. We zullen dit jaar ook een spreker uitnodigen van deze stichting of organisatie. Waar kunnen jullie uit kiezen?

 1. Stichting Schreeuw om Leven: www.schreeuwomleven.nl 
 2. Stichting Gevangenenzorg Nederland: www.gevangenenzorg.nl 

Op de eerste avond, 4 oktober a.s. zullen we jullie meer vertellen over de organisatie of stichting die is gekozen.

Catechesedata

Het catecheserooster voor 2017-2018 is hier te downloaden. Wilt u als ouders uw kinderen stimuleren om naar de catechisatie te komen? Wij vinden het fijn als er zoveel mogelijk jongeren zijn en we hopen en bidden dat de catechese uurtjes bijdragen aan het ‘opgroeien in de kennis en de genade van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus’ (2 Petr. 3:18). Neemt u onze jongeren en de catecheten in uw voorbede mee?

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot de catechese? Neem contact op met Pauline van der Linden (catecheseteam@singelkerk.nl). 

Aangepaste catechese voor jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking :

Vanuit alle wijkgemeenten van de Hervormde gemeente van Ridderkerk zijn jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking van harte welkom op de aangepaste catechese !!

 • Op dinsdagavond een keer in de twee weken van 19.30 – 20.30 uur in de Ichthuskerk te Drievliet voor de groep van 18 jaar en ouder.
 • Op woensdagavond om de week van 19.15 – 20.15 uur in de Ichthuskerk te Drievliet voor de groep van 12 tot 18 jaar.

We zijn op een eenvoudige manier met de Bijbel en het geloof bezig. Ben je nog nooit geweest en heb je belangstelling voor deze catechisatie, kom dan eens vrijblijvend kijken.

Is de gewone catechisatie te moeilijk, dan is de aangepaste groep misschien iets voor je. De groepen zijn klein waardoor  we goed contact hebben met de catechisanten en er veel ruimte is voor persoonlijk gesprek !

Voor informatie kun je bellen met Marga van den Bergh 0180 462491