Wordle-Johannes

De evangelisatiecommissie heeft als opdracht mensen te bereiken die van kerk en evangelie vervreemd zijn. Ook zoekt de commissie naar kontakten met hen die nooit van het evangelie hebben gehoord. Het bezoek aan nieuw ingekomenen, rand- en buitenkerkelijken is daarvoor een belangrijk middel. Het doel is het doorgeven van het evangelie van Jezus Christus. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van evangelisatielectuur en wordt op een aantal vaste adressen maandelijks het evangelisatieblad Echo bezorgd.

In oktober hopen we onder de naam Emmaüskring weer verder te gaan met een groepje trouwe deelnemers. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. De commissie gaat er daarbij vanuit, dat gemeenteleden actief meedenken en meedoen bij het werven van nieuwe deelnemers. Daarnaast is zij betrokken bij de Paasactie van de gezamenlijke Ridderkerkse kerken.

Tevens levert zij, met andere wijkgemeenten, tijdens de laatste week van de zomervakantie een bijdrage in de jaarlijkse tentweek. Eveneens organiseert zij tijdens de Ridderdag op de zaterdag voor Pinksteren de “kerk-open” dag. Ook is zij betrokken bij radiouitzendingen vanuit de Singelkerk via de lokale omroep. Al deze activiteiten sporen de gemeente aan tot voorbede en bewogenheid met hen die buiten staan. Zo is het evangelisatiewerk voor elk gemeentelid een stimulans zich bewust te zijn van eigen missionaire roeping, d.w.z. om ook zelf een leesbare brief van Christus te zijn.

Contactpersoon B. van der Wal