Wordle-Johannes

Algemeen

Het evangelisatiewerk is heel divers. Naast het bezoeken van rand- en buitenkerkelijken, richten we ons op het openstellen van de Singelkerk op niet-zondagen. Vooral ook dankzij de medewerking van gemeenteleden kunnen we veel gasten in de Singelkerk ontvangen met o.a. open monumentendag, Kerst, Pasen en Pinksteren. Het geeft dankbaarheid om te zien dat mensen graag een bezoek brengen aan de kerk, zeker als ze jaren geleden dezelfde kerk hebben verlaten. Dat sommigen de kerk te bezoeken ‘vooral cultuurhistorische interesse’ is ook om dankbaar voor te zijn. Elke “ingang” kan een begin zijn, van terugkeer of een nieuwe start.

Sinds 2018 ontvangen wij in de kerk brugklasleerlingen van het Farel College en Gemini College met docenten tijdens hun introductieweek. Bijzonder! Over kansen gesproken…..

Het afgelopen jaar hebben we samenwerking gezocht met de zendingscommissie. Het resultaat was de organisatie van de Pinkstermarkt. De markt ‘viel in het water’, maar de samenwerking niet! Het komende jaar gaan we op herhaling, want het is uitstekend bevallen. Doet u (weer) mee?

Ook voor overige taken kunt u zich opgeven: gastvrouw/-heer, allerlei hand- en spandiensten. Er is van alles te doen. U kunt één van onderstaande contactpersonen benaderen voor meer informatie. Of kom gewoon eens naar een vergadering. Weet je/u welkom!

 

Activiteit

Contactpersonen

Open Kerk

Evelien van Dalen

   rondleidingen

Marien Hofman

   coördinatie orgelspel

Erik Droogendijk

   coördinatie kindermuziekgroep

Nienke Knape

Paasactie (dorp)

Cor van der Bent

Stille Week

Coert Aschman en Arjan Kuiper

Emmaüskring

Corrie Sloof en Mariëtte Linge

Koffieochtend Obadja

Marleen Hout/Marieke van Beuzekom en Jolanda Hout

PR en communicatie

Tineke van der Waal 

 

Paasactie

Als interkerkelijke activiteit is de Paasactie één van de voorbeelden dat eenheid mensen beweegt. Gemeenteleden van de verschillende Ridderkerkse kerken slaan de handen ineen door het verrichten van allerlei hand- en spandiensten. Het bezoeken van de tent op de Ridderhof is voor jong en oud de moeite waard. Het meewerken niet minder!

 

Stille week

In de week voorafgaande aan Pasen (Stille Week), worden in de Singelkerk ingetogen en gevarieerde bijeenkomsten gehouden die bezinnend van karakter zijn. Met zang, schriftlezing, muziek, meditatie, declamatie en stilte-momenten bereiden we ons voor op Goede Vrijdag en Pasen.

 

De Emmaüskring

Zo’n 15 jaar geleden is de Emmaüskring ontstaan. Samen oplopen, om met elkaar meer over de Heere Jezus en Zijn Koninkrijk te weten te komen. Allereerst bedoeld voor mensen die wat minder bekend zijn met de Bijbel en het christelijk geloof.

Eén keer in de 2 weken komen we op donderdagavond van 20.00-22.00 uur in Obadja bij elkaar.

Bidt u met ons mee, dat de Heere Jezus met ons is, dat ogen worden geopend en we Hem steeds beter leren kennen? Nieuwe mensen zijn overigens van harte welkom!

 

Koffie-ochtend in Obadja

Naast bovengenoemde activiteiten zijn we dankbaar voor de organisatie van en medewerking aan de koffie-ochtenden in Obadja (elke 1e woensdag van de maand). Het enthousiasme én baksels van de gastvrouwen en -heren zijn hartverwarmend. We hopen dat we een rol van betekenis kunnen hebben voor mensen om ons heen en dat we hen nieuwsgierig kunnen maken naar het Evangelie.