TabithaVolgens de statuten is het doel "Het verlenen van hulp aan christenen in Oost-Europa", geïnspireerd door Galaten 6 vers 10.

Er wordt in Roemenië hulp geboden via het CE-verband, dat met de middelen die wij ter beschikking stellen, allerlei diaconale hulp biedt. Met name tweedehandskleding wordt vanuit Ridderkerk naar Roemenië vervoerd. Verder geven wij ondersteuning aan enkele kindertehuizen. In Oekraïne ondersteunen wij het christelijk lyceum in Nagybereg en het bijbehorend internaat. Ook individuele christenen in materiële nood proberen wij te helpen.

Naast de giften en collecten die wij mogen ontvangen, worden er jaarlijks een aantal acties gehouden zoals;

  • Inzamelen van tweedehandskleding
  • Acceptgiroactie
  • Boterletteractie
  • Oliebollenactie
  • Winterfair

Giften voor het werk van stichting Tabitha zijn hartelijk welkom en kunt u overmaken op IBAN NL16RABO0355437643 of IBAN NL59INGB0002304260 tnv Stichting Tabitha.

Wij vragen om uw meeleven en uw voorbede voor onze broeders en zusters in Oost-Europa. Meer informatie over onze projecten kunt u ook terugvinden op onze internetsite, www.stichting-tabitha.com.