In de Singelkerk hebben wij een hoofdkoster en een hulpkoster. Mocht u vragen hebben rondom het kerkgebouw of de erediensten, dan kunt u hiervoor ook contact opnemen met één van de kosters. 

AndrevdHoek       ErikJanvdHoek
A (Andre) van den Hoek (koster)    E. (Erik-Jan) van den Hoek (hulpkoster)
telefoon 0180 430 187 telefoon 0180 421 500

 

Een koster (van het Latijn custos = bewaker), in Kerklatijn ook sacrista geheten, is een persoon die, al dan niet bezoldigd, belast is met de dagelijkse zorg voor het kerkgebouw en het klaarzetten van de verschillende voorwerpen voor de liturgische eredienst, zoals het liturgisch vaatwerk of een glas water op het spreekgestoelte.

Hij is een belangrijke figuur in allerlei praktische aangelegenheden in en om het kerkgebouw, zoals verlichting, verwarming, klein onderhoud, en eventueel in de tuin en/of begraafplaats ('kerkhof').

bron wikipedia