In de Singelkerk hebben wij een hoofdkoster en een hulpkoster. Mocht u vragen hebben rondom het kerkgebouw of de erediensten, dan kunt u hiervoor ook contact opnemen met één van de kosters. 

AndrevdHoek       ErikJanvdHoek
A (Andre) van den Hoek (koster)    E. (Erik-Jan) van den Hoek (hulpkoster)
telefoon 0180 430 187 telefoon 0180 421 500