Voorganger: dominee J. Blom

Organist: Coert Aschman

Ouderling van dienst: broeder Vergunst

Afkondigingen: broeder van der Wal

Zingen

  • Psalm 123 : 1 (voorzang)
  • Psalm 106 : 2
  • Tien Geboden : 1 (schoolpsalm)
  • Psalm 66 : 5 en 6
  • Avondzang : 5 en 6
  • Psalm 118 : 8

Schriftlezingen

  • Jesaja 24 : 1 - 16

Tekst preek

  • Jesaja 24 : 14 - 16a  "Zij zullen hen stem opheffen, zij zullen vrolijk zingen; vanwege de heerlijkheid des Heeren zullen zij juichen van de zee af. Daarom eert de HEERE in de valleien, in de eilanden der zee, de Naam des HEEREN, de God van Israel. Van het uiterste einde der aarde horen wij Psalmen, tot verheerlijking van de Rechtvaardige. Maar ik zeg: Ik ben verloren, ik ben verloren, wee mij."