Voorganger: dominee P.J. Visser uit Amsterdam | Bevestiging dominee G.D. Kamphuis

Organist: Marinus Hofman

Ouderling van dienst: broeder Van der Wal

Afkondigingen: broeder Van Doorn

 

Zingen

 • Psalm 122 : 1 (voorzang)
 • Psalm 43 : 3
 • Psalm 108 : 2 
 • Psalm 135 : 1, 2 en 12
 • Gebed des Heeren : 2 en 3
 • Gebed des Heeren : 9
 • Psalm 134 : 2
 • Psalm 134 : 3
 • Psalm 122 : 3

Schriftlezingen

 • Kolossenzen 1 : 1-14

Thema preek

 • Doorgaan op het Zijne....!

 

Download hier de speciale liturgie