Vierde Adventszondag

Voorganger: dominee P. Wijnberger

Organist: Roeland Reinders

Ouderling van dienst: broeder Vergunst

Afkondigingen: broeder Van Van der Wal

 

Zingen

  • Lofzang van Zacharias  :1 (voorzang)
  • Psalm 24 : 4 en 5
  • Psalm 111 : 6
  • Lofzang van Zacharias : 3 en 5
  • Psalm 68 : 2
  • Psalm 98 : 2 en 4

Schriftlezingen

  • Maleachi 2 : 17 - 3 : 5
  • Mattheüs 3 : 1 - 12

Tekst preek

  • Maleachi 3 : 1 en 2