Voorganger: de heer T.R. Rietveld

Organist: Roeland Reinders

Zingen

  • Psalm 93 : 1 (voorzang)
  • Psalm 42 : 1 en 5
  • Psalm 119 : 10
  • Psalm 37 : 3 en 9
  • Psalm 17 : 7 en 8
  • Psalm 87 : 3, 4 en 5

Schriftlezing

  • Filippenzen 3 : 13 - 21

 

Ouderling van dienst

  • broeder Van Doorn

Afkondigingen

  • broeder Van den Hoek