Eerste Pinksterdag

Voorganger: dominee G.D. Kamphuis

Organist: Arjan Kuiper

 

Zingen

 • Pinksterliederen (voorzang)
 • Psalm 81 : 1, 2 en 3
 • Psalm 81 : 4 en 12
 • Psalm 51 : 4 en 6
 • Avondzang : 7
 • Psalm 119 : 9 en 86
 • na de zegen: Leid mij, Heer, o machtig Heiland

Schriftlezing

 • Exodus 3 : 1 - 6a
 • Handelingen 2 : 1 - 4a

Tekst preek

 • Handelingen 2 : 3

 

Ouderling van dienst

 • broeder Van den Hoek

Afkondigingen

 • broeder Hout