Dankzegging Heilig Avondmaal

Voorganger: dominee G.D. Kamphuis

Organist: Roeland Reinders

Zingen

 • Psalm 131 : 1 (voorzang)
 • Psalm 131 : 2 en 3
 • Psalm 131 : 4
 • Psalm 56 : 5 en 6
 • Gezang A : 9
 • Psalm 9 : 10 en 11

Schriftlezing

 • Hebreeën 11 : 1 - 10
 • Heidelbergse Catechismus, zondag 7 vraag en antwoord 21a

Thema preek

 • Geloof: wat is het eigenlijk?

Ouderling van dienst

 • broeder Reinders

Afkondigingen

 • broeder Vergunst