Voorganger: dominee G.D. Kamphuis

Organist: Arjan Kuiper

Zingen

 • Psalm 116 : 1 en 11 (voorzang)
 • Psalm 138 : 1
 • Psalm 138 : 2
 • Psalm 27 : 3 en 7
 • Psalm 89 : 7
 • Gebed des Heeren : 9 en 10

Schriftlezing

 • Johannes 16 : 1 - 15
 • Romeinen 10 : 13 - 17
 • Heidelbergse Catechismus, zondag 7 vraag en antwoord 21 t/m b

Thema preek

 • Geloof: hoe kom je er aan?

Ouderling van dienst

 • broeder Vergunst

Afkondigingen

 • broeder Van 't Zelfde