Doopdienst en uitzending via Radio Ridderkerk

Voorganger: dominee G.D. Kamphuis

Organist: Coert Aschman

Zingen

 • Psalm 139 : 7 (voorzang)
 • Psalm 139 : 8 en 9
 • Psalm 119 : 37
 • Psalm 105 : 5
 • Psalm 134 : 3
 • Psalm 32 : 1 en 3
 • Psalm 32 : 4
 • Psalm  150 : 1

Schriftlezing

 • Psalm 32 : 1 - 5
 • Romeinen 5 : 1 - 5
 • Heidelbergse Catechismus, zondag 7 vraag en antwoord 21

Thema preek

 • Geloof: wat heb je er aan?

Ouderling van dienst

 • broeder Van der Wal

Afkondigingen

 • broeder Van Doorn