Voorganger: dominee W. van den Born uit Ermelo

Organist: Jan Peter Teeuw

Zingen

 • Psalm 68 : 5 (voorzang)
 • Psalm 65 : 1 en 2
 • Psalm 75 : 1
 • Psalm 98 : 1 en 2
 • Psalm 138
 • Psalm 22 : 14

Schriftlezing

 • Handelingen 13 : 38 - 52

Tekst preek

 • Handelingen 13 : 48

Thema preek

 • het Woord van de Heere, dat brengt blijdschap
  • op het Pinksterfeest
  • bij Cornelius
  • in Antiochië
  • hier en nu

Ouderling van dienst

 • broeder Van 't Zelfde

Afkondigingen

 • broeder Van der Duijn Schouten