Voorganger: dominee M.F. Binnendijk uit Rotterdam

Organist: Arjan Kuiper

Zingen

  • Psalm 17 : 6 (voorzang)
  • Psalm 118 : 1 en 3
  • Tien Geboden : 9 (schoolpsalm)
  • Psalm 22 : 7 en 11
  • Gebed des Heeren : 8 en 9
  • Psalm 91 : 6 en 8

Schriftlezing

  • 1 Petrus 5 : 1 - 14

Tekst preek

  • 1 Petrus 5 : 8 - 9

 

Ouderlingvan dienst

  • broeder Lindhout

Afkondigingen

  • broeder Van den Hoek