Voorganger : dominee D.M. van de Linde uit Rotterdam

Organist : Arjan Kuiper

Zingen

  • Psalm 19 : 1 (voorzang)
  • Psalm 19 : 4 en 5
  • Psalm 19 : 6
  • Psalm 100
  • Psalm 139 : 1, 2 en 3
  • Psalm 56 : 4 en 5

Schriftlezing

  • Mattheüs 28 : 16 - 20