Hemelvaartsdag

Voorganger : dominee C. van Duijn uit Delft

Organist : Arjan Kuiper

Zingen

  • Hemelvaartsliederen (voorzang)
  • Psalm 47 : 1 en 3
  • Psalm 73 : 12
  • Psalm 20 : 1, 4 en 5
  • Psalm 75 : 1
  • Avondzang : 1, 4, 5 en 7

Schriftlezing

  • 2 Koningen 2 : 1 - 8
  • Handelingen 1 : 4 - 11