Voorganger : prof.dr. M.J. Paul uit Ede

Organist : Arjan Kuiper

Zingen

  • Psalm 147 : 6 (voorzang)
  • Psalm 56 : 4 en 6
  • Gebed des Heeren : 8 en 9
  • Psalm 107 : 1 en 8
  • Psalm 72 : 1 en 7
  • Psalm 73 : 12 en 13

Schriftlezing

  • Handelingen 4 : 23 - 31
  • Handelingen 5 : 17 - 23, 41 en 42

Tekst preek

  • Handelingen 4 : 29 - 31