Preekstoel

Hier vindt u alle liturgiën die rond de diensten worden gehouden. Wij proberen zoveel mogelijk voorafgaand aan de dienst de liturgie online te zetten. Doordat we mede afhankelijk zijn van het tijdig aanleveren van de liturgie, lukt dit helaas niet altijd. Excuses voor dit ongemak. 

Voorganger: dominee F. Hoek uit Schoonhoven

Organist: Coert Aschman

Zingen

 • Psalm 97 : 7 (voorzang)
 • Psalm 147 : 1 en 2
 • Psalm 147 : 6
 • Psalm 56 : 4 en 5
 • Psalm 43 : 5 en 4
 • Psalm 46 : 1

Schriftlezing

 • Lukas 7 : 1 - 17

Tekst preek

 • Lukas 7 : 11 - 17

Voorganger: dominee G.D. Kamphuis

Organist: Coert Aschman

Zingen

 • Psalm 95 : 1 (voorzang)
 • Psalm 65 : 1 en 2
 • Psalm 81 : 4 en 15
 • Psalm 105 : 3, 4 en 6
 • Psalm 33 : 6 en 7
 • Psalm 146 : 3

Schriftlezing

 • Genesis 12 : 1 - 4
 • Genesis 25 : 7 - 21

Tekst preek

 • Genesis 25 : 21

Thema preek

 • Een kwetsbaar spoor...

Voorganger: dominee J.W.J. Guis

Organist: Arjan Kuiper

Zingen

 • Psalm 141 : 2 (voorzang)
 • Psalm 148 : 1 en 5
 • Psalm 65 : 4
 • Psalm 2 : 3, 4 en 7
 • Psalm 72 : 7 en 8
 • Psalm 145 : 5 en 7

Schriftlezing

 • Handelingen 17 : 1 - 14

Tekst preek

 • Handelingen 17 : 7

 

Thema preek

 • Toch zingen!

Voorganger: dominee W. Markus uit Bergschenhoek

Organist: Marinus Hofman

Zingen

 • Psalm 84 : 1 en 3 (voorzang)
 • Psalm 42 : 1 en 5
 • Psalm 65 : 2 en 3
 • Psalm 98 : 2 en 4
 • Psalm 103 : 3, 5 en 6
 • Psalm 72 : 9, 10 en 11

Schriftlezing

 • Ezechiël 40 : 1 - 4
 • Ezechiël 47 : 1 - 12
 • Openbaring 22 : 1 - 5

Tekst preek

 • Ezechiël 47 : 1 - 12

 

Voorganger: dominee A.P. Voets uit Hoevelaken

Organist: Arjan Kuiper

Zingen

 • Psalm 100 : 3 en 4 (voorzang)
 • Psalm 50 : 1, 6a en 9b
 • 10 Geboden : 1 en 9
 • Psalm 3 : 2 en 4
 • Psalm 119 : 71
 • Psalm 118 : 7 en 10

Schriftlezing

 • Jesaja 41 : 1 - 14

Tekst preek

 • Jesaja 41 : 4

 

Voorganger: dominee M.M. van Campen uit Rotterdam

Organist: Coert Aschman

Zingen

 • Psalm 33 : 11 (voorzang)
 • Psalm 25 : 3
 • Psalm 36 : 2
 • Psalm 103 : 6 en 7
 • Psalm 113 : 2 en 4
 • Gebed des Heren : 2

Schriftlezing

 • Psalm 103

Tekst preek

 • Psalm 103 : 11 - 13

 

Ouderlingvan dienst

 • broeder Hofland

Afkondigingen

 • broeder Huijser

 

Bediening Heilige Doop 

Voorganger: dominee G.D. Kamphuis

Organist: Arjan Kuiper

Zingen

 • Psalm 139 : 7 (voorzang)
 • Psalm 139 : 8 en 9
 • Psalm 146 : 4
 • Psalm 105 : 5
 • Psalm 134 : 3
 • Psalm 15 : 1 en 4
 • Psalm 17 : 3
 • Psalm 146 : 8

Schriftlezing

 • Mattheüs 7 : 21
 • Jakobus 2 : 14 - 26

Tekst preek

 • Jakobus 2 : 24

Thema preek

 • Geloof of werken??

 

Ouderlingvan dienst

 • broeder Huijser

Afkondigingen

 • broeder Hofland

Voorganger: dominee M.F. Binnendijk uit Rotterdam

Organist: Arjan Kuiper

Zingen

 • Psalm 17 : 6 (voorzang)
 • Psalm 118 : 1 en 3
 • Tien Geboden : 9 (schoolpsalm)
 • Psalm 22 : 7 en 11
 • Gebed des Heeren : 8 en 9
 • Psalm 91 : 6 en 8

Schriftlezing

 • 1 Petrus 5 : 1 - 14

Tekst preek

 • 1 Petrus 5 : 8 - 9

 

Ouderlingvan dienst

 • broeder Lindhout

Afkondigingen

 • broeder Van den Hoek

Voorganger: dominee W. van den Born uit Ermelo

Organist: Jan Peter Teeuw

Zingen

 • Psalm 68 : 5 (voorzang)
 • Psalm 65 : 1 en 2
 • Psalm 75 : 1
 • Psalm 98 : 1 en 2
 • Psalm 138
 • Psalm 22 : 14

Schriftlezing

 • Handelingen 13 : 38 - 52

Tekst preek

 • Handelingen 13 : 48

Thema preek

 • het Woord van de Heere, dat brengt blijdschap
  • op het Pinksterfeest
  • bij Cornelius
  • in Antiochië
  • hier en nu

Ouderling van dienst

 • broeder Van 't Zelfde

Afkondigingen

 • broeder Van der Duijn Schouten

Doopdienst en uitzending via Radio Ridderkerk

Voorganger: dominee G.D. Kamphuis

Organist: Coert Aschman

Zingen

 • Psalm 139 : 7 (voorzang)
 • Psalm 139 : 8 en 9
 • Psalm 119 : 37
 • Psalm 105 : 5
 • Psalm 134 : 3
 • Psalm 32 : 1 en 3
 • Psalm 32 : 4
 • Psalm  150 : 1

Schriftlezing

 • Psalm 32 : 1 - 5
 • Romeinen 5 : 1 - 5
 • Heidelbergse Catechismus, zondag 7 vraag en antwoord 21

Thema preek

 • Geloof: wat heb je er aan?

Ouderling van dienst

 • broeder Van der Wal

Afkondigingen

 • broeder Van Doorn

 

Voorganger: dominee G.D. Kamphuis

Organist: Arjan Kuiper

Zingen

 • Psalm 116 : 1 en 11 (voorzang)
 • Psalm 138 : 1
 • Psalm 138 : 2
 • Psalm 27 : 3 en 7
 • Psalm 89 : 7
 • Gebed des Heeren : 9 en 10

Schriftlezing

 • Johannes 16 : 1 - 15
 • Romeinen 10 : 13 - 17
 • Heidelbergse Catechismus, zondag 7 vraag en antwoord 21 t/m b

Thema preek

 • Geloof: hoe kom je er aan?

Ouderling van dienst

 • broeder Vergunst

Afkondigingen

 • broeder Van 't Zelfde

 

Voorganger: dominee A. de Reuver uit Waddinxveen

Organist: Coert Aschman

Zingen

 • Psalm 116 : 1 en 11 (voorzang)
 • Psalm 65 : 4 en 5
 • Psalm 139 : 14
 • Psalm 93 : 1, 2, 3 en 4
 • Psalm 89 : 3 en 5
 • Psalm 66 : 5 en 6

Schriftlezing

 • Jesaja 43 : 1 - 3
 • Markus 4 : 30 - 41

Tekst preek

 • Markus 4 : 35 - 41

Ouderling van dienst

 • broeder Sloof

Afkondigingen

 • broeder Van der Wal

Dankzegging Heilig Avondmaal

Voorganger: dominee G.D. Kamphuis

Organist: Roeland Reinders

Zingen

 • Psalm 131 : 1 (voorzang)
 • Psalm 131 : 2 en 3
 • Psalm 131 : 4
 • Psalm 56 : 5 en 6
 • Gezang A : 9
 • Psalm 9 : 10 en 11

Schriftlezing

 • Hebreeën 11 : 1 - 10
 • Heidelbergse Catechismus, zondag 7 vraag en antwoord 21a

Thema preek

 • Geloof: wat is het eigenlijk?

Ouderling van dienst

 • broeder Reinders

Afkondigingen

 • broeder Vergunst

 

Bediening Heilig Avondmaal

Voorganger: dominee G.D. Kamphuis

Organist: Marinus Hofman

Zingen

 • Psalm 133 : 3 (voorzang)
 • Psalm 134 : 1
 • Psalm 134 : 2 en 3
 • Psalm 136 : 1
 • Psalm 136 : 3
 • Psalm 136 : 4, 16, 22, 23 en 24
 • Psalm 136 : 26

Schriftlezing

 • Openbaring 3 : 7 - 13

Tekst preek

 • Openbaring 3 : 10a

Ouderling van dienst

 • broeder Quist

Afkondigingen

 • broeder Sloof

Voorganger: dominee G.D. Kamphuis

Organist: Coert Aschman

 

Zingen

 • Psalm 111 : 1 en 5 (voorzang)
 • Psalm 113 : 1 en 2
 • Psalm 113 : 3
 • Psalm 31 : 1, 11 en 15
 • Psalm 27 : 7
 • Psalm 32 : 6

Schriftlezing

 • Genesis 15 : 1 - 6
 • Johannes 3 : 14 - 21 ; 36
 • Heidelbergse Catechismus, zondag 7 vraag en antwoord 20

Tekst preek

 • Geloof: waarom kun je niet zonder?

 

Ouderling van dienst

 • broeder Mijnders

Afkondigingen

 • broeder Reinders

 

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorganger: dominee P.H. van Trigt uit Ede

Organist: Jan Peter Teeuw

 

Zingen

 • Gebed des Heeren : 3 (voorzang)
 • Psalm 19 : 4
 • Psalm 32  :6
 • Psalm 1 : 1 en 2
 • Psalm 119 : 1 en 3
 • Psalm 133 : 1 en 3

Schriftlezing

 • Handelingen 2 : 37 - 47

Tekst preek

 • Handelingen 2 : 42a en 42b

 

Ouderling van dienst

 • broeder Linge

Afkondigingen

 • broeder Quist