Preekstoel

Hier vindt u alle liturgiën die rond de diensten worden gehouden. Wij proberen zoveel mogelijk voorafgaand aan de dienst de liturgie online te zetten. Doordat we mede afhankelijk zijn van het tijdig aanleveren van de liturgie, lukt dit helaas niet altijd. Excuses voor dit ongemak. 

Zingen

Psalm 101 : 1, 2, 4 en 8
Psalm 99 : 4
Psalm 7 : 4, 5 en 6
Psalm 85 : 3
Psalm 119 : 82 en 83

Schriftlezingen

O.T. : Jozua 7 : 10-13, 24-26 (HSV)
N.T.: Mattheüs 18 : 15-22 (HSV)

Tekst preek

Heid.Cat. Zondag 31, vr./antw. 85

Aanvangstekst

Lukas 15 : 6b
"Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was."

Zingen

Psalm 81 : 2 en 11
Psalm 101 : 2
Psalm 13 : 1 en 5
Psalm 71 : 17
Psalm 21 : 13

Schriftlezingen

OT: Habakuk 3 : 8-19

Tekst preek

Habakuk 3 : 17-18

Zingen

Psalm 65 : 1 en 2
Psalm 46 : 1
Psalm 5 : 1, 2 en 12
Psalm 146 : 2 en 3
Psalm 34 : 2 en 3

Schriftlezingen

2 Koningen 19 : 1 - 19

Tekst preek

2 Koningen 19 : 19

Zingen

Psalm 138 : 1 en 3
Psalm 80 : 11
Psalm 105 : 5
Psalm 134 : 3
Psalm 62 : 5, 6 en 8
Psalm 49 : 1
Psalm 21 : 5 en 13

Schriftlezingen

OT: Daniël 5 : 1 - 6, 22 - 30 (HSV)
NT: Openbaring 14 : 1 - 3 (HSV)

Tekst preek

Daniël 5 : 25 "Mené, mené, tekel, ufarsin."

Aanvangstekst

Job 31 : 6
"Laat Hij mij wegen in een zuivere weegschaal, en God zal mijn oprechtheid weten."

Zingen

Psalm 122 : 1 en 2
Psalm 32 : 1
Psalm 15 : 1, 2 en 5
Psalm 61 : 3, 4 en 7
Psalm 118 : 10

Schriftlezingen

OT: Jesaja 22 : 15 - 22 (HSV)
NT: Mattheüs 16 : 13 - 19 (SV)

Tekst preek

Heidelbergse Catechismus Zondag 31, vraag en antwoord 83 - 84 'sleutels van het hemelrijk'

Aanvangstekst

Jesaja 40 : 1 en 2a
"Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is."

Zingen

Psalm 84 : 1 en 2
Psalm 79 : 4
Psalm 118 : 8 en 12
Psalm 93 : 1 en 4
Psalm 72 : 7

Schriftlezingen

Openbaring 1

Tekst preek

Openbaring 1: 17-18

Zingen

Psalm 136 : 1, 3, 4, 23 en 24
Psalm 75 : 1
Psalm 80 : 5, 10 en 11
Psalm 35 : 4 en 5
Psalm 66 : 4 en 5

Schriftlezingen

OT: Daniël 3 : 14 - 26 (HSV)
NT: 1 Petrus 4 : 12 - 14 (HSV)

Tekst preek

Daniël 3 : 26slot

Aanvangstekst

Hebreeën 10 : 23
"Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want Die het beloofd heeft, is getrouw."

Zingen

Psalm 62 : 1 en 4
Psalm 1 : 1 en 2
Psalm 49 : 1
Psalm 52 : 6 en 7
Psalm 72 : 4 en 11

Schriftlezingen

2 Thessalonicensen 1 : 1-12

Tekst preek

2 Thessalonicensen 1 : 3a

Zingen

Psalm 75 : 1, 4 en 6
Psalm 25 : 5
Psalm 103 : 4 en 5
Psalm 89 : 1
Psalm 66 : 4 en 10

Schriftlezingen

OT: Jeremia 31 : 1 - 14
NT: Lukas 15 : 20 - 24 & Kolossenzen 1 : 9 -15

Tekst preek

Jeremia 31 : 3

Zingen

Psalm 95 : 4 en 6
Psalm 103 : 2
Psalm 37 : 1 en 4
Psalm 96 : 9
Avondzang : 4, 5 en 6

Schriftlezingen

OT: Amos 4 : 1 - 13 (HSV)
NT: Mattheüs 24 : 37 - 44 (HSV)

Tekst preek

Amos 4 : 12b “Schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten!”

Aanvangstekst

Jacobus 5 : 9slot
"Zie, de Rechter staat voor de deur!"

Zingen

Psalm 143 : 9 en 11
Avondzang : 1
Psalm 22 : 11 en 15
Psalm 74 : 15
Psalm 116 : 1, 2, 3, 4, 7 en 10
Lofzang van Simeon : 1

Schriftlezingen

OT: Amos 3 : 9 - 15 (HSV)
NT: Lukas 2 : 36 - 38 (HSV)

Tekst preek

Amos 3 : 12a “Zo zegt de Heere: Zoals een herder uit de muil van de leeuw twee pootjes of een stukje van het oor redt, zo zullen de Israëlieten gered worden.”

Aanvangstekst

Habakuk 3 : 2
"O HEERE, denk in Uw toorn aan Uw ontferming!"

Zingen

Psalm 145 : 6
Psalm 145 : 7
Psalm 60 : 5, 6 en 7
Psalm 119 : 19 en 23
Gebed des Heeren : 3 en 9

Schriftlezingen

2 Koningen 3

Tekst preek

2 Koningen 3 :13-18

Zingen

Psalm 73 : 12 en 14
Psalm 125 : 4
Psalm 78 : 28, 29 en 30
Psalm 89 : 13 en 14
Psalm 147 : 10

Schriftlezingen

OT: Amos 3 : 1 - 8 (HSV)
NT: Markus 9 : 43 - 46 (HSV)

Tekst preek

Amos 3 : 2a “Alleen u heb Ik gekend uit alle geslachten op de aarde.”

Aanvangstekst

Deuteronomium 7 : 6m
"U heeft de HEERE, uw God, uit alle volken op de aarde uitverkoren om Zijn eigen volk te zijn."

Zingen

Psalm 72 : 7 en 8
Psalm 72 : 9
Psalm 105 : 5
Psalm 134 : 3
Psalm 83 : 4, 5 en 9
Psalm 126 : 3
Psalm 138 : 2

Schriftlezingen

OT: Amos 2 : 1 - 16 (HSV)
NT: 1 Petrus 3 : 20 - 22 (HSV)

Tekst preek

Amos 2 : 13

Aanvangstekst

Hebreeën 11 : 7ged.
"Door het geloof heeft Noach de ark gebouwd tot redding van zijn gezin."

Zingen

Psalm 138 : 1 en 2
Psalm 79 : 4
Psalm 106 : 14 en 15
Psalm 95 : 4 en 5
Psalm 118 : 7 en 14

Schriftlezingen

OT: Numeri 13 : 1 – 2; Numeri 13 : 25 – 14 : 3; Numeri 14 : 24 – 31
NT: Hebreen 3 : 12 – 19

Tekst preek

Numeri 13 : 30 – 31 & 33