Preekstoel

Hier vindt u alle liturgiën die rond de diensten worden gehouden. Wij proberen zoveel mogelijk voorafgaand aan de dienst de liturgie online te zetten. Doordat we mede afhankelijk zijn van het tijdig aanleveren van de liturgie, lukt dit helaas niet altijd. Excuses voor dit ongemak. 

Zingen

Lofzang van Maria : 4, 5 en 7
Psalm 90 : 1
Psalm 2 : 1, 2 en 3
Psalm 54 : 3 en 4
Lofzang van Simeon : 2

Schriftlezingen

OT: Daniël 7 : 1 - 14 (HSV)
NT: Lukas 1 : 26 - 33 (HSV)

Tekst preek

Daniël 7 : 9a, 13a “En zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon.”

Aanvangstekst

Mattheüs 26 : 64
"Van nu aan zult u zien de Zoon des mensen, zittende ter rechterhand van de kracht Gods en komende op de wolken des hemels."

Zingen

Psalm 9 : 1, 2 en 10
Psalm 9 : 11
Psalm 77: 7 en 8
Psalm 132 : 7, 11 en 12
Psalm 130 : 3 en 4

Schriftlezingen

Richteren 13:1-5 en 24-25
Lukas 1:26-38

Zingen

Psalm 19 : 4 en 5
Psalm 2 : 6
Psalm 81 : 10, 11 en 13
Tien Geboden : 1, 2 en 9
Psalm 119 : 24 en 57

Schriftlezingen

OT: Jeremia 2 : 4 - 13 (HSV)
NT: Openbaring 9 : 13 - 21 (HSV)

Tekst preek

Heidelbergse Catechismus, Zondag 34

Een schets van de preek kunt u downloaden via kerkdiensten/catechismuspreken of klik hier

Aanvangstekst

1 Johannes 5 : 21
"Kinderkens, wees op uw hoede voor de afgoden."

Zingen

Psalm 116 : 4, 5, 11
Psalm 22 : 12
Psalm 31 : 1, 15, 17, 19
Psalm 73 : 12, 13
Psalm 56 : 5

Schriftlezingen

Romeinen 8 : 18 - 25
2 Corinthe 4 : 6 - 5 : 10

Tekst preek

2 Corinthe 4 : 16 - 18

Zingen

Psalm 103 : 2 en 3
Psalm 31 : 15
Psalm 119 : 33, 34 en 36
Psalm 145 : 3
Psalm 116 : 4 en 8

Schriftlezingen

OT: Psalm 119 : 65 - 72 (SV)
NT: Romeinen 8 : 28 - 30 (SV)

Tekst preek

Psalm 119 : 65a “Gij hebt bij Uw knecht goed gedaan, HEERE, naar Uw woord”

Aanvangstekst

Psalm 13 : 6b
"Ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij mij welgedaan heeft."

Zingen

Psalm 105 : 7 en 22
Psalm 89 : 1
Psalm 16 : 3 en 6
Psalm 72 : 9
Psalm 73 : 13
Psalm 119 : 1, 29, 37, 47, 56, 76, 80
Lofzang van Simeon : 1

Schriftlezingen

OT: Psalm 119 : 57 - 64 (HSV)
NT: Efeze 1 : 7 - 11 (HSV)

Tekst preek

Psalm 119 : 57a “De HEERE is mijn deel.”

Aanvangstekst

Klaagliederen 3 : 24
"De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen."

Zingen

Psalm 72 : 2 en 8
Psalm 18 : vz.
Psalm 77 : 5, 6 en 7
Psalm 119 : 19 en 81
Psalm 89 : 14

Schriftlezingen

OT: Psalm 119 : 33 - 40 (HSV)
NT: 2 Corinthe 1 : 18 - 22 (SV)

Tekst preek

Psalm 119 : 38 “Bevestig Uw belofte aan Uw dienaar, die Uw vreze is toegedaan.”

Aanvangstekst

Handelingen 13 : 32a
"Wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is"

Zingen

Psalm 136 : 5, 6, 7, 8 en 9
Psalm 146 : 4
Psalm 8 : 1,3, 4, 7 en 8
Psalm 19 : 1
Psalm 66 : 1 en 10

Schriftlezingen

OT: Genisis 1:1 - 2:3
NT: Mattheüs 6 : 25 - 26, 31-34

Tekst preek

Genesis 1

Zingen

Psalm 84 : 2 en 3
Psalm 119 : 25
Psalm 91 : 1 en 2
Psalm 91 : 5
Psalm 32 : 4 en 6

Schriftlezingen

OT: Psalm 91
NT: Mattheüs 4 : 21 - 31

Tekst preek

Psalm 91 : 1

Zingen

Psalm 124 : 1, 2, 3 en 4
Psalm 86 : 6
Psalm 91 : 5, 6 en 8
Psalm 34 : 4 en 5
Psalm 68 : 10

Schriftlezingen

OT: Daniël 6 : 15 - 25 (HSV)
NT: Openbaring 2 : 8 - 11 (HSV)

Tekst preek

Daniël 6 : 23a “Mijn God heeft Zijn engel gezonden en Hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor Hem onschuld in mij gevonden is.”

Aanvangstekst

Psalm 121 : 7
"De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad; Hij zal uw ziel bewaren."

Zingen

Psalm 19 : 4, 5 en 6
Psalm 19 : 7
Psalm 26 : 1, 3 en 12
Psalm 119 : 86 en 87
Psalm 35 : 13

Schriftlezingen

OT: Jeremia 3 : 21 - 4 : 2 (HSV)
NT: Colossenzen 3 : 1 - 12 (HSV)

Tekst preek

Heidelberger Catechismus, Zondag 33

Aanvangstekst

Mattheüs 3 : 1 - 2
"Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen."

Een schets van de preek staat hier

Zingen

Psalm 66 : 1 en 7
Avondzang : 7
Psalm 1 : 1, 2, 3 en 4
Psalm 112 : 1 en 2
Psalm 119 : 1 en 3

Schriftlezingen

OT: Psalm 119 : 1 - 8 (SV)
NT: Lukas 7 : 36 - 50 (HSV)

Tekst preek

Heidelbergse Catechismus, Zondag 32

Aanvangstekst

Filippenzen 2 : 5
"Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was."

Al geruime tijd is er geen samenvatting van de catechismuspreek meer verschenen op de website van onze gemeente. Toch bleef er vraag naar. Daarom treft u in het vervolg de schets van de preek aan. U kunt deze downloaden vanaf www.singelkerk.nl onder Kerkdiensten/Catechismuspreken. Te zijner tijd zullen daar ook de ontbrekende Zondagen geplaatst worden.

Zingen

Psalm 121 : 1 en 2
Psalm 85 : 4
Psalm 1 : 1, 2 en 3
Psalm 86 : 6
Psalm 17 : 3

Schriftlezingen

Spreuken 4 : 11-27

Tekst preek

Spreuken 4 : 23-27

Zingen

Psalm 66 : 4 en 8
Psalm 66 : 10
Psalm 34 : 3, 4 en 9
Psalm 52 : 7
Psalm 118 : 3 en 7

Schriftlezingen

Handelingen 16 : 14-34

Tekst preek

Handelingen 16 : 30-31

Zingen

Psalm 121 : 1, 2 en 4
Psalm 123 : 1
Psalm 74 : 3, 7 en 12
Psalm 27 : 7
Psalm 66 : 8 en 10

Schriftlezingen

OT: Daniël 6 : 1 - 12 (HSV)
NT: 1 Thessalonicenzen 5 : 16 - 25 (HSV)

Tekst preek

Daniël 6 : 11m “Daniël nu had in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem.”

Aanvangstekst

Psalm 27 : 8
"Gij zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zoek Uw aangezicht, o HEERE!"