Preekstoel

Hier vindt u alle liturgiën die rond de diensten worden gehouden. Wij proberen zoveel mogelijk voorafgaand aan de dienst de liturgie online te zetten. Doordat we mede afhankelijk zijn van het tijdig aanleveren van de liturgie, lukt dit helaas niet altijd. Excuses voor dit ongemak. 

Zingen

Psalm 84 vers 1 en 6
Lofzang van Maria vers 3
Psalm 135 vers 3 en 12
Psalm 21 vers 6 en 13
Psalm 118 vers 13 en 14

Schriftlezing

Matheüs 1 vers 18-24

tekst: Mattheüs 1:20m

zingen

lofzang van zacharias : 2 en 4
psalm 15 : 1
psalm 105 : 5
psalm 134 : 3
psalm 45 : 1 en 4
psalm 24 : 1 en 5
psalm 89 : 18 en 12

schriftlezingen

o.t.: jesaja 33 : 10 - 17 (hsv)
n.t.: hebreeën 2 : 6 - 9 (sv)

tekst: jesaja 33 : 17a

aanvangstekst

mattheüs 17 : 8b

"en zij zagen niemand dan jezus alleen."

Zingen

Psalm 89 : 2 en 14
Psalm 147 : 10
Psalm 87 : 2, 3, 4 en 5
Psalm 111 : 5
Psalm 105 : 5

Schriftlezingen

OT: Genesis 17 : 9 - 14, 23 - 27 (SV)
NT: Romeinen 4 : 1 - 12 (HSV)

Tekst preek : Heidelbergse Catechismus Zondag 27, 72 t/m 74

Aanvangstekst

Handelingen 2 : 39

"Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere, onze God, toe roepen zal."

Zingen

Lofzang van Zacharias : 2
Psalm 35 : 3
Psalm 105 : 5, 6 en 7
Psalm 98 : 2 en 4
Psalm 68 : 16

Schriftlezingen

OT: Genesis 50 : 15 - 26
NT: Hebreeën 11 : 13 - 26

Tekst preek : Genesis 50 vers 24-26 en Hebreeën 11 vers 22

Zingen

Psalm 95 : 1, 3
Psalm 99 : 8
Lofzang van Maria : 3, 6
Psalm 24 : 2, 3
Psalm 24 : 5

Schriftlezing

Psalm 24
Tekst: Psalm 24 : 7

Zingen

Psalm 34 : 2, 4 en 11
Psalm 105 : 5
Psalm  134 : 3
Psalm   107 : 6 en 7
Psalm   68 : 6
Lofzang van Zacharias : 4 en 5

Schriftlezingen

O.T.:  Jesaja 9 : 1 - 6 (HSV)
N.T.:  Lukas 2 : 6 - 11 (SV)
Tekst: Jesaja 9 : 5

Aanvangstekst

Johannes 3 : 16 "Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe."

Zingen

Psalm 65 : 1 en 2
Psalm 32 : 1
Psalm 51 : 4 en 5
Psalm 134 : 1, 2 en 3
Psalm 105 : 5 en 6

Schriftlezingen

OT: Ezechiël 36 : 23 - 28 (HSV)
NT: Handelingen 22 : 10 - 16 (SV)

Tekst preek: Heid.Cat. Zondag 26

Aanvangstekst

Titus 3 : 5a,c

"Hij heeft ons zalig gemaakt door het bad van de wedergeboorte en van de vernieuwing door de Heilige Geest."

zingen

Psalm 116 : 9, 10 en 11
Psalm 54 : 4 en 3b
Psalm 4 : 3 en 4
Psalm 27 : 3 en 4
Psalm 66 : 6 en 7

Schriftlezingen

O.T.:  Exodus 3 : 15 - 22 (SV)
N.T.:  Hebreeën 13 : 15 - 21 (HSV)
Tekst: Exodus 3 : 18slot

Aanvangstekst 

Romeinen 12 : 1a,b, "Ik bid u, broeders, door de ontfermingen Gods, dat u uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode wel-behagelijke offerande."

Zingen

Psalm 32 : 1 en 6
Psalm 68 : 2 en 17
Psalm 90 : 1
Psalm 75 : 1
Psalm 116 : 1, 3, 4, 5, 7, 8
Lofzang van Simeon: 1

Schriftlezingen

O.T.:  Exodus 3 : 11 - 14 (SV)
N.T.:  Openbaring 1 : 4 - 8 (HSV)
Tekst: Exodus 3 : 14a

Aanvangstekst

Jesaja 42 : 8a "Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik aan geen ander geven."

zingen

psalm  116 : 1, 10 en 11
psalm   32 : 6
psalm  136 : 1, 25 en 26
psalm  138 : 1 en 3
psalm  150 : 1

Schriftlezingen

O.T.:  psalm 67 : 1 - 8
N.T.:  Handelingen 14 : 7 - 18

Thema: “Verkeerd verbonden”

Aanvangstekst 

 1 Thessalonicenzen 5 : 18a "Dankt God in alles."

Zingen

Psalm  100 : 1, 2, 3 en 4
Psalm   30 : 3
Psalm  105 : 5
Psalm  134 : 3
Psalm   78 : 2 en 3
Psalm   81 : 7 en 12
Psalm   99 : 4 en 8

Schriftlezingen

O.T.:  Exodus 2 : 23 - 3 : 6
N.T.:  Handelingen 7 : 30 - 33
Tekst: Exodus 3 : 6a

Aanvangstekst

Jeremia 24 : 7a
"Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen dat Ik de HEERE ben; zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn."

Zingen

PSALM   29 : 1 en 6
PSALM   59 : 10
PSALM  111 : 2, 3 en 5
PSALM   86 : 8 en 9
PSALM  105 : 24

Schriftlezingen

O.T.:  Genesis 15 : 1 - 6 (SV)
N.T.:  1 Corinthe 1 : 17 - 24 (SV)

Tekst: Heid.Cat. Zondag 25

Aanvangstekst

Lukas 22 : 19slot "Doet dat tot Mijn gedachtenis."

Psalm 92 : 1 en 2
Psalm 92 : 3
Psalm 34 : 1 en 4
Psalm 91 : 1 en 5
Psalm 133 : 2 en 3

Schriftlezingen
OT: 2 Koningen 6 : vers 8 - 23
Tekst preek: 2 Koningen 6 vers 16 en 17

ZINGEN: PSALM   84 : 1 en 3
PSALM   94 : 6
PSALM  120 : 1, 3 en 4
PSALM  119 : 10 en 27
PSALM   87 : 4 en 5

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Exodus 2 : 15slot - 22 (SV)
N.T.:  1 Petrus 2 : 11 - 17 (HSV)
Tekst: Exodus 2 : 22b

AANVANGSTEKST:
Hebreeën 11 : 13b "En zij hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren."