Preekstoel

Hier vindt u alle liturgiën die rond de diensten worden gehouden. Wij proberen zoveel mogelijk voorafgaand aan de dienst de liturgie online te zetten. Doordat we mede afhankelijk zijn van het tijdig aanleveren van de liturgie, lukt dit helaas niet altijd. Excuses voor dit ongemak. 

Zingen

Psalm 75 : 1, 4 en 6
Psalm 25 : 5
Psalm 103 : 4 en 5
Psalm 89 : 1
Psalm 66 : 4 en 10

Schriftlezingen

OT: Jeremia 31 : 1 - 14
NT: Lukas 15 : 20 - 24 & Kolossenzen 1 : 9 -15

Tekst preek

Jeremia 31 : 3

Zingen

Psalm 95 : 4 en 6
Psalm 103 : 2
Psalm 37 : 1 en 4
Psalm 96 : 9
Avondzang : 4, 5 en 6

Schriftlezingen

OT: Amos 4 : 1 - 13 (HSV)
NT: Mattheüs 24 : 37 - 44 (HSV)

Tekst preek

Amos 4 : 12b “Schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten!”

Aanvangstekst

Jacobus 5 : 9slot
"Zie, de Rechter staat voor de deur!"

Zingen

Psalm 143 : 9 en 11
Avondzang : 1
Psalm 22 : 11 en 15
Psalm 74 : 15
Psalm 116 : 1, 2, 3, 4, 7 en 10
Lofzang van Simeon : 1

Schriftlezingen

OT: Amos 3 : 9 - 15 (HSV)
NT: Lukas 2 : 36 - 38 (HSV)

Tekst preek

Amos 3 : 12a “Zo zegt de Heere: Zoals een herder uit de muil van de leeuw twee pootjes of een stukje van het oor redt, zo zullen de Israëlieten gered worden.”

Aanvangstekst

Habakuk 3 : 2
"O HEERE, denk in Uw toorn aan Uw ontferming!"

Zingen

Psalm 145 : 6
Psalm 145 : 7
Psalm 60 : 5, 6 en 7
Psalm 119 : 19 en 23
Gebed des Heeren : 3 en 9

Schriftlezingen

2 Koningen 3

Tekst preek

2 Koningen 3 :13-18

Zingen

Psalm 73 : 12 en 14
Psalm 125 : 4
Psalm 78 : 28, 29 en 30
Psalm 89 : 13 en 14
Psalm 147 : 10

Schriftlezingen

OT: Amos 3 : 1 - 8 (HSV)
NT: Markus 9 : 43 - 46 (HSV)

Tekst preek

Amos 3 : 2a “Alleen u heb Ik gekend uit alle geslachten op de aarde.”

Aanvangstekst

Deuteronomium 7 : 6m
"U heeft de HEERE, uw God, uit alle volken op de aarde uitverkoren om Zijn eigen volk te zijn."

Zingen

Psalm 72 : 7 en 8
Psalm 72 : 9
Psalm 105 : 5
Psalm 134 : 3
Psalm 83 : 4, 5 en 9
Psalm 126 : 3
Psalm 138 : 2

Schriftlezingen

OT: Amos 2 : 1 - 16 (HSV)
NT: 1 Petrus 3 : 20 - 22 (HSV)

Tekst preek

Amos 2 : 13

Aanvangstekst

Hebreeën 11 : 7ged.
"Door het geloof heeft Noach de ark gebouwd tot redding van zijn gezin."

Zingen

Psalm 138 : 1 en 2
Psalm 79 : 4
Psalm 106 : 14 en 15
Psalm 95 : 4 en 5
Psalm 118 : 7 en 14

Schriftlezingen

OT: Numeri 13 : 1 – 2; Numeri 13 : 25 – 14 : 3; Numeri 14 : 24 – 31
NT: Hebreen 3 : 12 – 19

Tekst preek

Numeri 13 : 30 – 31 & 33

Zingen

Psalm 29 : 1, 2 en 3
Psalm 34 : 8
Psalm 50 : 1, 2 en 9
Psalm 18 : 3 en 4
Psalm 68 : 16

Schriftlezingen

OT: Amos 1 : 1 - 15 (HSV)
NT: Romeinen 8 : 31 - 34 (SV)

Tekst preek

Amos 1 : 2

Aanvangstekst

Mattheüs 11 : 15
"Wie oren heeft om te horen, die hore!"

Zingen

Psalm 62: 1, 4 en 5
Psalm 27: 5
Psalm 119: 45, 46 en 47
Psalm 119: 48 en 49
Psalm 89: 1

Schriftlezingen

OT: Psalm 119 : 89 - 96 (HSV)
NT: Mattheüs 14 : 26 - 32 (HSV)

Tekst preek

Psalm 119 : 94a

Aanvangstekst

Job 5 : 18
"De HEERE doet smart aan en Hij verbindt, Hij doorwondt en Zijn handen helen."

Zingen

Psalm 3: 2 en 3
Psalm 6: 2 en 9
Psalm 121: 1, 2, 3 en 4
psalm 130: 3 en 4
Psalm 33: 10

Schriftlezingen

2 Koningen 4: 8-37

Tekst preek

2 Koningen 4 vers 30

Zingen

Psalm 95 : 1, 2 en 4
Psalm 5 : 11 en 12
Psalm 119 : 65 en 66
Psalm 52 : 6 en 7
Psalm 9 : 10 en 11

Schriftlezingen

NT: Handelingen 16: 23 - 34

Thema: "de nacht van de bevrijding"

Zingen

Psalm  105  : 1 en 2
Psalm  65    : 2
Psalm  139  : 1, 2 en 4
Psalm 31     : 17
Psalm  16    : 4 en 6

Schriftlezingen

NT: Lukas 18 : 35 tot 19 : 10

Zingen

Psalm 90 : 1, 7 en 9
Psalm 27 : 3
Psalm 33 : 5 en 7
Psalm 133
Psalm 34 : 2 en 11

Schriftlezingen

OT: 1 Samuël 3: 1 tot 10
NT: Handelingen 9: 1 tot 31