BelijdenisBelijdens van het geloof is in de kerk hardop zeggen wat je gelooft. 

  • Het geloof in God de Vader, die mensen niet alleen laat.
  • Het geloof in Jezus Christus, Gods Zoon, die zegt “heb elkaar lief.
  • Het geloof in de Heilige Geest, die inspiratiebron van het leven is.

Je verklaart plechtig dat je dit geloof van de kerk, dat eeuwenlang is doorgegeven, erkent. 

Belijdenis doen kan je zien als een vervolg van de doop. Wie als kind gedoopt is heeft dat niet bewust meegemaakt. De ouders van een baby laten hun kindje dopen en beloven daarbij het kind op te voeden in het geloof. Als het kind volwassen is, kan het zelf besluiten deze doop met een “ja” te bevestigen.

Voorbereiding op belijdenis

Aan het doen van belijdenis gaat vaak een tijd van voorbereiding vooraf. Dit gebeurt samen met de dominee en eventueel met anderen die belijdenis willen doen. In deze voorbereiding bespreek je met elkaar een aantal belangrijke thema’s van het geloof.