dopen

De bediening van de Heilige Doop vindt bij voorkeur plaats op iedere eerste zondag van de maand. De doopzitting wordt doorgaans binnen twee weken voor de doopdienst gehouden in de consistorie van de Singelkerk. Behalve het regelen van de aangifte, zal er door de wijkpredikant of een ouderling dooponderricht gegeven worden.

De aanvangstijd van de doopzitting is 19.45 uur. Beide ouders worden met trouwboekje verwacht.

Na de doopdienst wordt door de wijkouderling een bezoek gebracht, waarbij de doopkaart wordt overhandigd.