huwelijk

Voor het aanvragen van kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk kan men contact opnemen met de predikant. Behalve in bijzondere gevallen, ter beoordeling van de kerkenraad, wordt de dienst geleid door de eigen predikant.

Enige tijd voor het huwelijk vindt het z.g. huwelijksgesprek plaats. Het is belangrijk dat, zodra de trouwdatum is vastgesteld, de koster en de kerkrentmeesters hiervan op de hoogte gesteld worden.

De kerkenraad wijst een ouderling van dienst aan. De kerkrentmeesters zorgen voor een organist.