volmachtIn het begin dit jaar vastgestelde beleidsplan 2017-2020 (tevens plaatselijke regeling) is opgenomen dat bij ambtsdragerverkiezingen ieder stemgerechtigd lidmaat één stem bij volmacht uit kan brengen. Een stemgerechtigd lidmaat die een ander een volmacht wil geven, dient hiervoor een schriftelijke machtiging te tekenen.

Deze is hier te downloaden. Ook zijn exemplaren beschikbaar in de lectuurbakjes bij de uitgangen van de kerk.

De verkiezingsavond is vastgesteld DV dinsdag 7 november om 19.45 uur in gebouw Obadja.