Agenda

Jaarlijkse weergave
Per jaar
Maandelijkse weergave
Per maand
Weekly View
Per week
Daily View
Vandaag
Search
Zoeken
Internationale Samenkomst voor vluchtelingen en statushouders
Internationale Samenkomst voor vluchtelingen en statushouders

De ‘Werkgroep Vluchtelingen Ridderkerk’ organiseert iedere 2 weken een Internationale Samenkomst, gericht op vluchtelingen en statushouders. Deze werkgroep is samengesteld door 4 Ridderkerkse kerken, te weten de Ger.Gem. Eben-Haëzerkerk Ridderkerk-Slikkerveer, Hersteld Hervormde Gemeente Sionskerk, Wilhelminakerk Slikkerveer en de Singelkerk.

De reden om samenkomsten te organiseren, is gelegen in de ervaring dat onze eigen kerkdiensten onvoldoende aansluiten bij deze doelgroep. Zodra gemeenteleden vluchtelingen meenamen naar hun eigen kerken merkten zij hoe moeilijk en intensief het is om anderstaligen bij de dienst te betrekken. Naast de taalbarrières zijn ook de onbekendheid met de Bijbel en christelijk geloof en de culturele verschillen barrières die maken dat de boodschap niet goed overkomt. Alleen door deze barrières weg te nemen, ontstaat er ruimte om de boodschap van Gods Woord over te brengen.

Deze internationale samenkomst en vinden iedere twee weken plaats op zondagmiddag in Ridderkerk. De samenkomsten starten 16:00 in kerkgebouw ‘De Kern’ aan de Stadhouderslaan. Per samenkomst is één van de deelnemende kerken verantwoordelijke, zodat iedere kerk eens per acht weken de samenkomst organiseert. Tijdens deze internationale samenkomsten zijn er Engelse, Arabische, Tigrinya en Farsi tolken aanwezig.
Locatie Boezemkerk, Pretoriusstraat 2, 2987 AK Ridderkerk, Nederland