In de vergadering van 22 april 2021 heeft de kerkenraad het beleidsplan 2021-2024 voorlopig vastgesteld. Graag leggen wij het document voor commentaar aan de gemeente voor.

Het is te downloaden door op deze link te klikken.

Gemeenteleden zonder internet of email kunnen een papieren exemplaar opvragen bij hun wijkouderling of bij de scriba. 

Het is de bedoeling dat de wijkouderlingen de gemeenteleden van hun wijk uitnodigen om hierover in gesprek te gaan, wat heel goed in de kerk zou kunnen. Uiteraard is het ook mogelijk om rechtstreeks te reageren. In dat geval graag uiterlijk 4 juni 2021 uw reactie naar de scriba sturen.
Na de gesprekken en de ontvangen reacties zal de kerkenraad in een latere vergadering het commentaar vanuit de gemeente overwegen en verwerken en daarna de definitieve versie vaststellen.