Op de plaats van de oude kerk uit 1105, die door de St. Elizabethsvloed op 18 november 1421 is verzwolgen, werd waarschijnlijk een paar jaar later de kleine kerk herbouwd. Zie afbeelding (nu het achterste deel van de kerk). Deze kleine kerk had een torentje, dat sinds de restauratie van februari 1993 weer goed te zien is. Het is achtkantig en voorzien van galmgaten. Het betreft het huidige ooievaarsnest.

In 1448 werd een aanvang gemaakt met het bouwen van de tegenwoordige kerk. Deze is tegen de kleine kerk aangebouwd. Aan de buitenzijde is goed te zien dat de muur van de kleine kerk verhoogd is ten behoeve van het grote dak. De stenen zijn in een andere richting gemetseld. In het jaar 1452 werd de kerk, evenals de vorige, gewijd aan Sint Joris ook al was de kerk nog niet helemaal voltooid. Tot 1466 moesten er nog allerlei werkzaamheden aan de kerk gedaan worden. Aan het eind van de 15e eeuw verrees tegen de zuidwand een kapel met een kruisgewelf. Deze kapel werd later gebruikt als cachot en doet thans dienst als garderobe.

In 1572 werd de kerk door toedoen van de watergeuzen voor de Reformatie gewonnen. Deze geuzen hebben ook de Sint Joriskerk gezuiverd van beelden en altaren. Vermoedelijk hebben na die dag geen rooms-katholieke diensten meer in de kerk plaatsgevonden. Een hardstenen ornament, ingemetseld in de buitenmuur aan de noordzijde van de toren, herinnert nog aan deze tijd.

In 1574 werd de eerste protestantse dienst gehouden. Dus ruim 400 jaar wordt hier inmiddels het evangelie gepredikt. Sinds de in 1602 aangelegde singel rondom de kerk, wordt de kerk Singelkerk genoemd. In 1611 werd de toren door een zwaar onweer getroffen en in 1640 werd ze door een hevige zuidwesterstorm weggerukt. De huidige toren verrees in 1643.

De preekstoel werd in 1721 verplaatst naar de torenzijde en in 1840 weer teruggeplaatst aan de zuidzijde (huidige plaats), zodat er aan de torenzijde een gaanderij kon worden gebouwd.

In de Franse tijd (1795-1813) is de toren overgegaan in eigendom van de burgerlijke gemeente, welke sindsdien ook voor het onderhoud zorg draagt.

Rondom de kerk was een begraafplaats en er werden ook in de kerk mensen begraven. Dit laatste werd door de overheid in 1829 uit hygiënische overweging verboden.

singelkerk 1920

De Singelkerk na de brand van 22 maart 1920

De kerk en de toren werden in 1920 door brand verwoest. De oorzaak is niet zeker, ook al wordt in de volksmond hardnekkig gesproken over het omtrappen van een stoof met gloeiende kolen bij het verlaten van het kerkgebouw. Dit verhaal kan niet op waarheid berusten. Waarschijnlijk is kortsluiting de oorzaak - hetgeen in 1920 al werd geopperd - of het laten liggen van een brandende sigaar bij werkzaamheden na afloop van de dienst. Gelukkig werd de kanselbijbel en het archief gered. Slechts de muren bleven staan. De grafzerken in de kerk werden onherstelbaar beschadigd, evenals het praalgraf van de familie Groeninx van Zoelen. Bij de herbouwwerkzaamheden werden aan de noordzijde een uitbouw en aan de zuidzijde een consistoriekamer aangebracht. Precies een jaar na de brand werd de gerestaureerde kerk in 1921 weer in gebruik genomen.

    Dominee Van/tot vertrokken naar...
1   Caspar Antheunis van Gendt 1574-1575 Leiden
2   Mathias Pieter Dijkman 1575-1579 verwijderd door de classis
3   Johannes Rochius 1579-1581 Sneek
4   Hubrecht de Rijcke 1581-1584 Maasdam en St. Anthonypolder 
5   Johannes Bisschop 1584-1593 Geertruidenberg
6   Lucas Verhaegen 1593-1596 Breda
7   Johannes Debetius 1596-1598 Dordrecht
8   Izakus Noranus 1598-1603 Vlaardingen
9   Lieven Jansz. de Raadt 1603-1608 Oudewater
10   Johannes Celosse 1608-1625 Willemstad
11   Hendrikus Colvius 1626-1642 Zwijndrecht
12   Hermanus Celosse 1642-1675 met emeritaat
13   Adrianus Celosse 1675-1715 overleden
14   Johannes du Vignon 1717-1723 onbekend
15   Aegidius Burs Fruytier 1723-1735 Steenbergen
16   Henricus Stocius 1735-1736 Grootebroek
17   Lambertus Teeringh 1736-1769 verdronken in de Blaak op 3 okt.
18   Joan Hugo van der Groe 1770-1818 overleden
19   Jan Bonte 1818-1837 overleden
20  ds van Groningen Abraham Pieter van Groningen 1837-1861 overleden op 22 dec.
21  ds Bervoets Hendrik Carel Bervoets 1862-1864 Hattem
22  ds Verhoeff Jacob Gerard Verhoeff 1865-1867 Hervetd
23  ds Ploos van Amstel Johannes Jakobus A. Ploos van Amstel 1868-1869 Groningen
24  ds Baart Willem Herman Julius Baart de la Faille 1869-1876 Leiden
25  ds Romijn Pieter Johannes Romijn 1878-1883 Zierikzee
26  ds Houbolt Wilhelm Allart Houbolt 1883-1885 Veenendaal
27  ds de Klerck Abraham Hendrikus de Klerck 1886-1917 overleden
28  ds van Ameide Hendrikus Huibertus van Ameide 1919-1922 Putten
29  ds vd Graaf Dirk Jan van de Graaf 1923-1928 Ede
30  ds Steenbeek Rutger Steenbeek 1929-1931 Zetten-Andelst
31  ds Ottevanger Marinus Ottevanger 1933-1934 terug naar Kampen
32  ds vd Zee Gabe van der Zee 1936-1950 Baambrugge
33  ds Bartlema Roelof Bartlema 1950-1954 met emeritaat
34  ds vd Broek Cornetis J. van den Broek 1956-1961 Nieuwland en Oosterwiik
35  ds Blok Laurens Blok 1962-1970 Aalburg
36  ds van Gorsel Willem van Gorsel 1972-1976 Wijk bij Heusden
37  ds Blom Jozias Blom 1979-1988 Elburg
38  ds van Harten Pieter Hendrik van Harten 1988-2000 met emeritaat
39  ds Schuurman Jacobus Christiaan Schuurman 2000-2005 Boven-Hardinxveld
40  HJLam100x150 Hendrikus Jan Lam 2008-2017  Veenendaal
41  GD Kamphuis 100x150px Gerrit Dinand Kamphuis 2017 - heden