Orgel Dekker

Met de firma Maarschalkerweerd werd opnieuw kontakt gelegd voor de bouw van een nieuw orgel. Omdat de levertijd te lang was, werd de opdracht verstrekt aan de firma Dekker te Goes. Het nieuwe, rein pneumatische, orgel werd nu geplaatst op de galerij in de "kleine kerk" tegenover de toren. Het telde ca. 15 stemmen, verdeeld over twee klavieren en een aangehangen pedaal. In 1935 plaatste firma Valckx en Van Kouteren een Subbas 16’ op het pedaal. Tevens werd een nieuwe speeltafel geïnstalleerd. Uit archief gegevens blijkt echter, dat men te doen had met een orgel van inferieure kwaliteit. Ook de verwarming van de kerk had op het orgel een slechte invloed. Verschillende orgelbouwers moesten voortdurend onderhoud plegen. Naast Valckx en Van Kouteren hebben Spiering en Pels en Van Leeuwen geprobeerd het orgel bespeelbaar te houden. Laatstgenoemde bouwer gaf in 1970 aan, dat verdere restauraties niet meer zinvol waren. De voortdurende storingen leidden er uiteindelijk toe, dat men tot nieuwbouw besloot.