Naast het dienstwerk als ouderling, dragen de ouderlingen-kerkrentmeesters zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente bestaande uit het beheer van de financiële middelen en de gebouwen. De beschikbare middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. De belangrijkste inkomsten van de gemeente bestaan uit de jaarlijkse kerkelijke bijdrage van de gemeenteleden en de collecten tijdens de erediensten.

LJvanDoorn    De heer L.J. van Doorn 
Hout    De heer C.F. Hout 
Lagendijk     De heer M. Lagendijk