Naast het dienstwerk als ouderling, dragen de ouderlingen-kerkrentmeesters zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente bestaande uit het beheer van de financiële middelen en de gebouwen. De beschikbare middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. De belangrijkste inkomsten van de gemeente bestaan uit de jaarlijkse kerkelijke bijdrage van de gemeenteleden en de collecten tijdens de erediensten.

 

 LJvanDoorn         Hout          nog geen afbeelding  
 L.J. (Leen-Jan) van Doorn    C.F. (Kees) Hout     Vacature