Naast het dienstwerk als ouderling, dragen de ouderlingen-kerkrentmeesters zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente bestaande uit het beheer van de financiële middelen en de gebouwen. De beschikbare middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. De belangrijkste inkomsten van de gemeente bestaan uit de jaarlijkse kerkelijke bijdrage van de gemeenteleden en de collecten tijdens de erediensten. 

 LJvanDoorn L.J. (Leen-Jan) van Doorn  RMeijer J.M.  (Rien) Meijer
 SWO S.W. (Sander) Onderdelinden