Ledenadministratie

 

Hoe houden wij de ledenadministratie bij?

Wij houden onze ledenadministratie bij in LRP (Leden Registratie Protestantse Kerk), het ledenregistratieprogramma van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij gaan bewust en zorgvuldig om met de persoonsgegevens en de privacy van onze leden en bezoekers. Als kerk houden wij ons aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie staan er ingeschreven?

Personen die als dooplid of als belijdend lid tot de gemeente behoren staan ingeschreven in het register van onze wijkgemeente.

Op welke manier kan ik me inschrijven?

Bent u nog geen lid van onze gemeente, maar wilt u zich wel in laten schrijven?

Dat kan op de volgende manieren.

U woont binnen het grondgebied van de Singelkerk   

Wanneer u binnen het grondgebied van de Singelkerk komt wonen en u was ergens anders al ingeschreven bij een Hervormde gemeente, dan wordt u via de koppeling met de Basisregistratie Personen (de administratie van de burgerlijke gemeente) automatisch ingeschreven bij de Hervormde wijkgemeente Singelkerk.

U bent lid van een andere (wijk)gemeente

Wanneer u zich bij een andere (wijk)gemeente wilt inschrijven dan die waar u volgens uw adres bij hoort, dan is er de mogelijkheid van het voorkeurslidmaatschap. U dient hiervoor een schriftelijk en gemotiveerd verzoek te richten aan (de scriba van) de kerkenraad van de (wijk)gemeente van uw voorkeur. 

U bent lid van een ander kerkgenootschap

Bent u lid van een ander kerkgenootschap en wilt u lid worden van onze gemeente? Neemt u dan contact op met onze predikant of scriba. U vindt de contactgegevens hier.

Op welke manier kan ik me laten overschrijven?

Staat u geregistreerd in onze ledenadministratie, maar wilt u zich laten overschrijven? Dat kan op de volgende manieren.

U gaat verhuizen  

Wanneer u verhuist naar een adres buiten het grondgebied van de Singelkerk, dan wordt u via de koppeling met de Basisregistratie Personen (de administratie van de burgerlijke gemeente) automatisch ingeschreven bij de kerkelijke gemeente waar uw adres bij hoort. Voor de zekerheid kunt u zich het beste melden bij de scriba van de nieuwe gemeente. Woonde u al buiten het grondgebied van de Singelkerk en bent u voorkeurslid? Dan blijft u ook na uw verhuizing lid van de Singelkerk.

U wilt zich laten overschrijven naar een andere (wijk)gemeente

Wanneer u zich bij een andere (wijk)gemeente wilt inschrijven dan is er de mogelijkheid van het voorkeurslidmaatschap. U dient hiervoor een schriftelijk en gemotiveerd verzoek te richten aan (de scriba van) de kerkenraad van de (wijk)gemeente van uw voorkeur. 

U wilt zich laten overschrijven naar een ander kerkgenootschap

Bent u lid van onze gemeente en wilt u lid worden van een ander kerkgenootschap? Neemt u dan contact op met onze scriba. U vindt de contactgegevens hier.

Op welke manier kan ik me laten uitschrijven?

Staat u geregistreerd in onze ledenadministratie, maar wilt u zich laten uitschrijven bij de Protestantse Kerk in Nederland? Dit kunt u aangeven door het invullen van een schriftelijke verklaring. Deze kunt u vervolgens ondertekend naar onze scriba sturen. U kunt zich ook uitschrijven via deze link.

Enkele weken na ontvangst van uw verzoek tot uitschrijving ontvangt u namens de synode van de Protestantse Kerk in Nederland een brief met de bevestiging van uw uitschrijving.