volmachtIn het begin dit jaar vastgestelde beleidsplan 2017-2020 (tevens plaatselijke regeling) is opgenomen dat bij ambtsdragerverkiezingen ieder stemgerechtigd lidmaat één stem bij volmacht uit kan brengen. Een stemgerechtigd lidmaat die een ander een volmacht wil geven, dient hiervoor een schriftelijke machtiging te tekenen.

 

Deze is hier te downloaden. 

De volgende verkiezingsavond is vastgesteld DV donderdag 21 maart om 20.00 uur in gebouw Obadja.

 

 

 

Dubbeltal verkiezing tweede jeugdouderling

Voor de verkiezing van een tweede jeugdouderling is op de kerkenraadsvergadering van 19 februari het volgende dubbeltal opgesteld:

  • J.C. (Johan) van Erk, Couperusstraat 11
  • J.M.M. (Maurice) van den Hoek, Erasmuslaan 72

De verkiezingsavond is donderdag 21 maart, wat ook de gemeenteavond is over het onderwerp Psalmen en liederen.