GemeenteavondU wordt herinnerd aan en uitgenodigd voor de gemeenteavond van donderdag 21 juni.


Het eerste deel van de avond is de verkiezing van een diaken. Voor wie er die avond niet kan zijn en zijn stem toch wil uitbrengen, is het mogelijk een ander gemeentelid te machtigen. Daarvoor kan een machtigingsformulier worden gebruikt, dat kunt u hier downloaden is en in de lectuurbakjes bij de uitgang van de kerk ligt. Iemand kan maar door één ander gemeentelid worden gemachtigd.
 
Het tweede deel van de avond zal worden toegelicht wat er inmiddels is besloten inzake de bespreekpunten uit het beleidsplan. En ook welke punten komende tijd aan de orde komen en op welke manier.

Tenslotte geven de kerkrentmeesters informatie over hun werk.
 
De avond begint om kwart voor acht in “Obadja”.