catechisatie

Opgeven voor catechisatie - graag voor 11 september!

De zomervakantie ligt inmiddels alweer even achter ons en binnenkort beginnen de catechisaties weer. In de week van 17 september hopen we de eerste avonden met elkaar te hebben. De meeste jongeren hebben als het goed is inmiddels een email ontvangen met een uitnodiging om zich via de website (www.singelkerk.nl/vorming-en-toerusting/catechese) op te geven voor het nieuwe seizoen. Graag voor 11 september. Maar ook als de uitnodiging niet bij je terecht is gekomen ben je van harte uitgenodigd om je op te geven (ook via de website) Op de website vind je ook meer informatie over bijvoorbeeld de belijdeniscatechisatie en aangepaste catechese. We kijken er naar uit om elkaar te ontmoeten en met elkaar te leren van God, Zijn woord en van elkaar!