wandeltochtAls één lid lijdt, lijden alle leden mee.

1 Korinthe 12:26

De nood van onze vervolgde broeders en zusters is hoog en aangrijpend! Wereldwijd worden 24 miljoen christenen vervolgd en hun aantal groeit nog steeds....

Voor de derde keer wordt in Ridderkerk een vrouwen sponsor wandeltocht georganiseerd. We lopen met vrouwen uit verschillende kerken een tocht van vijf kilometer om onze verbondenheid met de vervolgde christenen te onderstrepen. Daarbij vragen we de deelnemers zich te laten sponsoren, om zo geld op te halen voor de stichting SDOK. Deze stichting komt in gebieden waar christenen het heel zwaar hebben, om hen te bemoedigen, te helpen en te ondersteunen.

De tocht wordt gehouden op woensdag 10 april. We verzamelen om 18.30 uur op de parkeerplaats van de Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg te Ridderkerk.

Loopt u/jij ook (weer) mee?! Sms/app dan naar 06 48647688 of 06 46114220 voor opgave. U/jij ontvangt dan verdere informatie en de benodigde sponsorlijst.