Vorig jaar zijn we met de belijdenisgroep en anderen een vijftal avonden doorgegaan. Dit jaar weer. Nu drie avonden. De 18+ catechisanten, 20+ers en 30+ers, van harte welkom. We bespreken aan de hand van bovenstaande methode de 2de helft van Filippenzenbrief. Van harte welkom! Ook als je nieuw bent of zoekend bent.

Tijdstip: 20.00 uur. In de Boezemkerk in Bolnes (i.v.m. de renovatie van Obadja). Het gaat om: 20 mei, 3 en 17 juni! Meld je even aan: g.kamphuis@planet.nl.