In vervolg op de eerder gehouden gemeenteavond, willen we op dinsdag 4 en donderdag 6 juni a.s. met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp uit het beleidsplan. We beginnen om 20.00 uur in de benedenzaal van de Ichthuskerk. Om zeker te weten dat wij met deze 2 avonden kunnen volstaan, vragen wij u zich vooraf aan te melden via psalmenenliederen@singelkerk.nl of tussen 17.00 uur en 18.00 uur bij Ad van ’t Zelfde op 06-26481288. Geef s.v.p. aan wanneer u naast de avond van uw voorkeur ook de andere avond kunt.

De indeling van de avond zal vooral bestaan uit het met elkaar delen van informatie en inzichten, onderling gesprek aan de hand van teksten en concrete vragen en een gezamenlijke afronding.

Over dit onderwerp is een keur aan lectuur beschikbaar. Het zou fijn zijn als u zich door middel daarvan voorbereidt op het gesprek met elkaar in de gemeente. Via bijgevoegde link is direct te downloaden:

De inhoud van deze artikelen komt aan de orde op de avonden.

Desgewenst kunt u een papieren versie opvragen bij Ad van ’t Zelfde.

Verder is uiteraard veel meer lectuur beschikbaar. Wij noemen o.a. de brochure “Psalm en lied” van dr. P.H. van Harten en “De liturgie in de hervormde gemeenten,” uitgave van de Geref. Bond.

Hartelijk welkom!