U wordt herinnerd aan en uitgenodigd voor de gemeenteavond van a.s. dinsdag 23 november.

Het gaat zoals bekend om de verkiezing van vijf pastorale ouderlingen, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken. Voor wie er die avond niet kan zijn en zijn stem toch wil uitbrengen, is het mogelijk een ander gemeentelid te machtigen. Daarvoor kan een machtigingsformulier worden gebruikt. Het formulier ligt ook in de lectuurbakjes bij de uitgang van de kerk.

Iemand kan maar door één ander gemeentelid worden gemachtigd.

Vanwege de situatie van nu is de avond niet in “Obadja” maar in de kerk. De aanvang is om 20.00 uur. Het vriendelijke verzoek is echter om ruim op tijd aanwezig te zijn, met het oog op de registratie (bij één ingang) en het voldoende afstand houden.

De vraag is ook alvast of u niet meteen na het uitbrengen van uw stem weggaat, want er komt ook een inhoudelijk onderwerp aan de orde waarover de kerkenraad – en de evangelisatiecommissie – u graag informeert. Tenslotte is het verzoek om uw psalmboek mee te nemen.