Wij brengen u en jou nog graag de bijeenkomst Reformatieherdenking 2022 onder de aandacht. Deze is zaterdagavond 29 oktober in de Sionskerk en begint om 19:30 uur. Het programma is afwisselend met meditatie, koorzang, reformatielezing en voordracht. Drs. A. (Arjen) van Kralingen, een goede bekende binnen de Hervormde Gemeente Ridderkerk, zal in zijn reformatielezing ook ingaan op het belang van de reformatie voor jongeren. Gelet op zijn functie bij het Hoornbeeck College is hij goed bekend met hun leefwereld. Christelijk Koor Rejoice o.l.v. Jan Peter Teeuw is inmiddels met hun koorzang een begrip in Ridderkerk. Ook enkele jongeren zullen actief aan het programma bijdragen.
 
Er wordt een programmaboekje gemaakt dat bij de ingang van de kerkzaal wordt uitgereikt. Het boekje is ook digitaal in te zien door middel van deze link. De opbrengst van de uitgangs­collecte en eventuele netto-opbrengst van het programmaboekje is dit jaar bestemd voor de Spaans Evangelische Zending. Na afloop is er een informeel ontmoetingsmoment voor jongeren in de hal van de kerk. De snackkraam zal daarbij niet ontbreken. Gelet op het programma willen we zeker ook de jongeren oproepen om deze avond te bezoeken.