Helaas was het vorig jaar niet mogelijk een Reformatieherdenking te organiseren. Daarom zijn we blij u te kunnen berichten dat het dit jaar wel mogelijk is. Deze bijeenkomst vindt plaats op zaterdagavond 30 oktober a.s. in de Singelkerk en begint om 19.30 uur. Het is een gezamenlijk initiatief van de Eben-Haëzerkerk, de Sionskerk en de Hervormde Gemeente Ridderkerk. 

De opening van de bijeenkomst wordt verricht door ds. E. de Mots die ook de meditatie verzorgt. De Reformatielezing zal worden gehouden door dr. G.J. Baan, predikant in de Gereformeerde Gemeenten en gepromoveerd op de muziek van Bach. Het oratoriumkoor Psallite Deo zal muzikaal bijdragen aan deze avond door het zingen van liederen die gebaseerd zijn op het gedachtengoed van de Reformatie. Psallite Deo staat onder leiding van dirigent Arjen Uitbeijerse. De muzikale begeleiding ligt deze avond in handen van musicus Gerben Mourik. Ds. K. ten Klooster, oud-predikant van de Sionskerk in Slikkerveer, sluit de herdenkingsbijeenkomst af.  

Door de recente verruiming van de coronamaatregelen is deze herdenkingsbijeenkomst vrij toegankelijk. In de Singelkerk worden de beschikbare zitplaatsen binnen een rij stoelen of bank zoveel mogelijk gebruikt. Binnen een rij stoelen of bank geldt dus de 1,5 meter regel niet meer. Er worden wel lege tussenrijen/banken aangehouden, dus de rijen zijn ‘om en om’ beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk om toch van de 1,5 meter maatregel gebruik te maken. Als u dit wenst, kunt u dit per e-mail kenbaar maken via reformatieherdenking@gmail.com of telefonisch via nummer 06-20 49 00 40.

De bijeenkomst kunt u ook online volgen d.m.v. de livestream via het YouTube kanaal van de Singelkerk (https://www.youtube.com/singelkerkridderkerk). Het programmaboekje zal zowel in gedrukte vorm als digitaal beschikbaar komen. De gedrukte exemplaren zullen tijdens de bijeenkomst worden uitgereikt. Digitaal wordt het op de websites van de deelnemende kerken geplaatst. Daarnaast kan het per e-mail, via voornoemd adres, worden aangevraagd. De bedoeling is dat het vanaf donderdag 28 oktober a.s. digitaal beschikbaar is. De collecte, die tijdens de bijeenkomst wordt gehouden, komt ten goede aan de Stichting In de Rechte Straat. 

Klik hier voor het digitale programmaboekje.