Op D.V. woensdag 16 november belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in kerkelijk centrum Rehoboth, Achter de Kerk 7 te Stolwijk een regionale studiedag over “Omgaan met het lijden – leven in gebrokenheid”.

Na ontvangst met koffie/thee vanaf 15.30 uur is de opening 16.00 uur, terwijl de bijeenkomst om 21.00 uur eindigt.
 
Na de opening door drs. P.J. Vergunst zal ds. G.H.Vlijm, hervormd predikant uit Wezep zijn lezing houden getiteld  “Omgaan met gebrokenheid”  
 
Vervolgens worden er twee workshopronden gehouden, waarin vier workshops aangeboden worden.

  • “Ik rouw …. maar er is toch niemand overleden??” , o.l.v.  mevr. drs. M.A. Buitink-Heijblom, oudtestamentica en schrijfster.
  • “Littekens van hoop”, o.l.v. ds.J.C.van Trigt, hervormd predikant te Gouderak
  • “Ik weiger me te laten troosten”, o.l.v. dhr. A. van Zaanen, oud-directeur basisschool in Stolwijk
  • “Lijden vanwege het Evangelie”, o.l.v. M. Klaver, medewerker SDOK (spreker voor gemeenten en scholen)

Elke deelnemer kan twee workshops volgen. Tussen de beide workshops in krijgen de deelnemers rond 18.00 uur een broodmaaltijd aangeboden.

Graag ontmoeten we u/jou op 16 november in Stolwijk. Opgave uiterlijk voor 4 november via  www.gereformeerdebond.nl ; dit met het oog op het aantal te drukken studiemappen. Tevens graag 3 workshops aangeven in volgorde van 1e,2e en 3e keuze waarna indeling volgt bij 2 workshops.

Als tegemoetkoming in de kosten voor deze dag vragen we een bedrag van € 19,50 /p.p. Gelieve dit  bedrag over te maken op rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, onder vermelding van studiedag Stolwijk.
 
De Gereformeerde Bond wil met gemeenteleden en ambtsdragers hierover graag doorspreken en hun handvatten meegeven.