Zondag 8 november was de herdenking van de Kristallnacht in Duitsland. Bij die gelegenheid heeft de scriba van de PKN, dr. R. de Reuver, een verklaring namens onze kerk voorgelezen. Deze week hebben predikanten uit enkele andere kerken (en daarbij ook een vertegenwoordiging van de Gereformeerde Bond) eveneens een verklaring uitgebracht, waarin schuld wordt beleden aan het Joodse volk en tot verootmoediging en waakzaamheid wordt opgeroepen.

In de kerkdienst van zondagmorgen 15 november zal ds. Kamphuis hier aandacht aan geven.

Met deze link kan de verklaring van de PKN en met deze link de andere verklaring worden nagelezen.